От 10 юни се възстановяват курсове на извънградски линии

Да бъдат възстановени курсовете от общинската транспортна схема, по които се движеха автобуси към няколко населени места, решиха съветниците на вчерашната сесия.

С поредни решения от 03.12.2020 г. на местния парламент в Плевен бе спряно изпълнението на курсове от общинска транспортна схема, включваща междуселищните линии Плевен – Буковлък, Плевен – Върбица, Плевен – Гривица, Плевен – Славяново, Плевен – Бохот, Плевен – Къшин, Плевен – Пелишат.

В деловодството на Община Плевен са постъпили предложения от жителите на гр. Славяново и на с. Гривица, в които се твърди, че при извършване на превоза в настоящия вариант броят на курсовете по линиите е крайно недостатъчен, автобусите са претоварени, пътеките между седалките са препълнени с правостоящи, с което не се спазват противоепидемичните мерки и се застрашават здравето и живота на пътниците. По посочените причини беше направено искане за оптимизиране на маршрутните разписания от общинската транспортна схема по автобусни линии Плевен – Славяново и Плевен – Гривица.

Предвид това и във връзка с намаляване на мерките срещу разпространението на COVID – 19, обявени от Министерство на здравеопазването, с намаляващия брой заразени в страната и прекратяване дистанционното обучение на учениците, Общинският съвет реши да възстанови изпълнението на маршрутни разписания по автобусни линии от общинската транспортна схема, както следва:

1. Автобусна линия Плевен – Гривица – маршрутни разписания с час на тръгване:
от Плевен – 08.30 ч., 11.30 ч., 16.00 ч., 20.00 ч.;
от Гривица – 09.00 ч, 12.00 ч., 16.30 ч., 20.30 ч.

2. Автобусна линия Плевен – Славяново – маршрутни разписания с час на тръгване:
от Плевен – 06.30 ч., 08.30 ч., 09.30 ч., 13.30 ч., 17.30 ч., 19.45 ч.;
от Славяново – 07.15 ч., 08.15 ч., 12.30 ч., 16.30 ч., 18.30 ч.

3. Автобусна линия Плевен – Бохот – маршрутни разписания с час на тръгване:
от Плевен – 05.32 ч., 08.40 ч., 19.10 ч.;
от Бохот – 06.11 ч., 09.30 ч.; 20.00 ч.

4. Автобусна линия Плевен – Пелишат – маршрутни разписания с час на тръгване:
от Плевен – 15.30 ч.;
от Пелишат – 16.30 ч.

5. Автобусна линия Плевен – Къшин – маршрутни разписания с час на тръгване:
от Плевен – 17.15 ч.;
от Къшин – 17.40 ч.

6. Автобусна линия Плевен – Буковлък:
от гр. Плевен – 10.30 ч.; 11.30 ч., 13.40 ч., 16.30 ч.;
от с. Буковлък – 11.00 ч., 12.00 ч., 14.00 ч., 17.00ч.

7. Автобусна линия Плевен – Върбица:
от Плевен – 14.15 ч.;
от Върбица – 14.45 ч.

Маршрутните разписания ще бъдат възстановени от 10 юни 2021 г.

Back to top button