370 лв. е минималната пенсията от 25 декември

Уточнение от пресцентъра на Министерството на финансите във връзка с разпространената информация относно размера на минималната пенсия в проекта за Бюджет 2022

През месец септември тази година Народното събрание със Закона за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. определи минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 25 декември – 370 лв.

В подготвяната от служебното правителство дискусионна рамка – Базов сценарий и основни допускания за Бюджет 2022  са включени разчети за минимална пенсията за осигурителен стаж и възраст – 370 лв., а от 1 юли осъвременяване на размера й по реда на чл. 100 от КСО или по т.нар. „швейцарско правило“.

Допълнително за периода от януари до юни  2022 г. е предвидено изплащането на допълнителни суми (добавки) към пенсиите в размер на 60 лв. като мярка за подкрепа на всички пенсионери във връзка с продължаващото разпространението и динамиката на COVID-19.

Back to top button