5 неща, които трябва да знаете, преди да вземете онлайн заем

Заемите, които се отпускат онлайн, по същество са бързи кредити, необезпечени, до които има достъп всеки потребител с чисто кредитно досие и само срещу лична карта след попълване с няколко клика на заявка за бърз кредит на електронната страница на съответната небанкова финансова институция. Лесният достъп до средства, опростената процедура за кандидатстване, минималните условия, на които следва да отговаря потребителят, правят бързия кредит популярен и предпочитан в редица случаи. Това, че е лесно да получите онлайн заем обаче, не означава, че трябва да подходите към него безотговорно. Има 5 неща, които трябва да знаете, преди да кандидатствате за кредита.

  1. Фирмите за бързи кредити се интересуват от вашето кредитно досие

Кредитното ви досие се съхранява в Централния кредитен регистър и съдържа информация за поведението ви като потребител на кредити, данни за непогасени заеми, забавени вноски и т.н. Лошото кредитно досие ви лишава от възможността да се възползвате от кредитни продукти за 5 години. Ако кредитното ви досие е лошо, твърде вероятно е да получите отказ на молбата ви за кредит онлайн.

  1. Репутацията на кредитиращата институция и легалността ѝ са от съществена важност

Ако се нуждаете от кредит, изберете финансова институция, която се контролира и проверява от БНБ. Така ще си гарантирате безопасност на личните данни и средствата. Добрите ревюта, историята и реномето на компанията също са от значение. Тегленето на кредит от фирма, която е неизвестна и сте открили чрез телефон, изписан върху спирки от градската среда, представлява висока степен на риск.

  1. Бързият кредит не предполага безотговорно поведение

Бързият кредит се отпуска лесно и бързо, но изисква от вас същото отговорно поведение и спазване на договора, както и банковите кредити. При забавени вноски и непогасяване на кредита в договорения срок ще дължите наказателна лихва и ще се сдобиете с лошо кредитно досие. Преценете предварително бюджета и финансовите си възможности и кандидатствайте за кредит, който ще можете да погасите. Ако бюджетът ви е скромен, теглете по-малки суми за по-дълги периоди, за да изплащате възможно най-поносимата за вас месечна вноска.

  1. Бърз кредит с 0% лихва

Да, има и такъв. Той е за ограничена сума, която е скромна, но е с 0% лихва и 0 лв. такси и е подходящ при спешна нужда от финансови средства до заплата например. Подобни кредити отпуска Vivus.bg.

  1. Бързият кредит не е дългосрочно решение

Ако се нуждаете от средства за дълъг период – няколко години – или от значителна сума за покупка на жилище, то бързият кредит е неподходящ за вас. Не е препоръчително да разчитате на бързите кредити и ако имате много заеми и затруднения с погасяването им, както и при сериозни финансови проблеми.

Back to top button