Да не се използва ивермектин извън рандомизирани клинични изпитвания за лечение на COVID-19

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) извърши преглед на последните данни за употреба на ивермектин за предпазване и лечение на COVID-19. Следователно достигна до заключението, че наличните данни не подкрепят неговата употреба при COVID-19, извън клинични изпитвания с подходящ дизайн.

В Европейския съюз (ЕС) ивермектин е одобрен за лечение на някои паразитни инфекции. Ивермектин също е разрешен за употреба и във ветеринарната медицина.

В ЕС лекарствени продукти, съдържащи ивермектин, не са разрешени за употреба при COVID-19.

След съобщения в медиите и публикации в последно време относно употребата на ивермектин ЕМА извърши преглед на последните публикувани данни. При лабораторни изследвания е установено, че ивермектин може да блокира репликацията на SARS-CoV-2. Това обаче се случва при концентрации на ивермектин, които са много по-високи спрямо тези, които се постигат при разрешените към момента дози. Резултатите от клиничните проучвания са различни.

По-голямата част от проучванията, прегледани от ЕМА, са малки, с допълнителни ограничаващи фактори, включващи различни схеми на прилагане и употреба на съпътстващи лекарства.

Ето защо ЕМА достигна до заключението, че наличните понастоящем данни не са достатъчни, за да подкрепят употребата на ивермектин при COVID-19.

Въпреки добрата поносимост на ивермектин при разрешените за употреба дози при други показания, нежеланите реакции може да се проявят в по-голяма степен. При много по-високите дози, които биха били необходими, за да се постигнат ефективни срещу вируса концентрации на ивермектин в белите дробове.

Предвид това ЕМА достигна до заключението, че към момента употребата на ивермектин за предпазване или лечение на COVID-19 не може да бъде препоръчана извън контролирани клинични изпитвания.

В допълнение, за да се направят изводи дали продуктът е ефективен и безопасен за предпазване и лечение на COVID-19, е необходимо провеждане на рандомизирани изпитвания.

Това съобщение на ЕМА относно общественото здраве е одобрено от специално сформираната група във връзка с пандемията COVID-19 към ЕМА (COVID-ETF).

Глория Георгиева

Глория Георгиева – главен редактор на сайта „Плевен Нюз“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button