Фолклорен фестивал „Гергьовски люлки”-2022 в град Левски на 1 май

Община Левски и  НЧ „Георги Парцалев -1901” организират ежегодния фолклорен фестивал „Гергьовски люлки”-2022 в град Левски на 1 май

Той  има за цел да издири, съхрани и популяризира фолклорното ни наследство и в частност на северняшката фолклорна област, да стимулира културните и образовате­лни институции при работа с различни възрастови групи в областта на песента, танца и музиката.

Участие във фестивала могат да вземат всички групи, състави, оркестри, ансамбли, индивидуални изпълнители в областта на българския фолклор.

Възрастови ограничения за участие няма. Възрастта е от значение само в конкурсната програма и при оценяването.

Участници от музикални училища или паралелки с профил „Музика“ ще бъдат класирани отделно.

Специални  награди ще бъдат присъдени от  кмета на Община Левски , от  журито и от спонсорите.Предвидени са и поощрителни награди : за най-артистично изпълнение, за най-малък участник,  за най-възрастен участник и „Откритие на фестивала“.Всички участници във фестивалната програма получават грамота за участие.Отличените в конкурсната програма ще получат дипломи и медали.Такса за участие не се заплаща.

Условията за участие във Фолклорен фестивал „Гергьовски люлки”- 2022 в град Левски са публикувани на интернет страницата на Община Левски.

Заявки за участие се приемат до 27 април.

За контакти и информация: Тел.0650/8-21-01; 0885 372220 – Петя Чолакова-Методиева,Тел. 0889686190 – Силвия Сашкова

Back to top button