Иван Петков

Иван Петков е магистър по „Педагогика“ във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, има бакалавърска степен по специалността „Социални дейности“ в същото висше учебно заведение.

Той е дългогодишен служител в системата на Министерството на правосъдието, където е заемал ръководни постове в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. Заемал е длъжността заместник областен управител на Плевенска област.

Back to top button