Как ще гласуваме по време на пандемия

За да се намали рискът от разпространение на коронавируса, здравното министерство създаде стриктни правила и мерки – къде да чакат, как да гласуват, дори какво могат да докосват хората в изборните помещения.

От министерството напомнят и как се носи правилно маска – тя трябва да покрива изцяло носа и устата. Дистанцията от метър и половина също е задължителна.дистанция

Периодична дезинфекция на критични точки

Критичните точки са често докосваните повърхности: маси, дръжки на врати и прозорци, парапети, ключове за осветление. Препоръчително е членовете на избирателни комисии да не си разменят местата.

Редовно проветряване

Препоръчва се прозорците на избирателната секция да се държат отворени или да се проветрява поне по 5-10 минути на всеки час. Ако прозорците не се отварят: вентилационните инсталации да се настроят така, че да осигуряват приток на външен въздух.

Отделни входове и изходи в сградата

Сградите, в които ще има изборни секции трябва да имат отделни входове и изходи. Те трябва да са маркирани. Ако това е невъзможно, то трябва да се направят коридори за еднопосочно придвижване на избирателите. Ще има строг контрол и на входовете, за да се допускат в сградата само ограничен брой избиратели. Извън секцията трябва да има маркировка на местата за изчакване на всеки избирател.

Маркировка пред масата на СИК

Линия пред масата, на която седят членовете на секционната комисия, ще показва на избирателите къде да застават, така че да има достатъчна дистанция. На входа на всяка сграда или на всяка избирателна секция трябва да бъде осигурен дезинфектант за ръце.

Тъмната стаичка с вход към стената

Тъмната стаичка в избирателните секции трябва да се постави така, че входът ѝ да бъде обърнат към стена. Така ще се избегне докосване от избирателите на пердето на входа на тъмната стаичка. С машина ще може да се гласува след дезинфекция на ръцете на избирателя.

избори

Мерки за ангажираните с изборите

 • измерване на температурата на членовете на СИК с безконтактен термометър – хора с температура над 37 градуса или с кашлица, хрема, затруднено дишане не се допускат до избирателната секция;
 • осигуряване на лични предпазни средства;
 • препоръчва се използване на ръкавици от членовете на секционни избирателни комисии при контакт с лични документи, химикалки, печати
 • маската се сваля само при консумация на напитки или храна

Мерки за избирателите в избирателната секция:

 • трябва да носят маска за лице (предоставя им се на входа на сградата, ако нямат);
 • трябва да спазват метър и половина дистанция;
 • дезинфекцират ръцете си при влизане;
 • избирателят сам показва личната си карта и я поставя на масата;
 • избирателят сваля защитната маска за кратко време;
 • избирателят спазва разстояние от 1,5 метра от членовете на комисията;
 • избягва се физически контакт с членовете на комисията;
 • използваната химикалка се дезинфекцира;
 • избирателят дезинфекцира ръцете си и тогава гласува с машина.

Мерки при гласуване с подвижна избирателна кутия:

 • членовете на комисията носят защитен костюм за еднократна употреба, ръкавици, шлем, маска;
 • избирателят трябва да носи маска;
 • избирателят се подписва в списъка със своя химикалка.

Мерки при преброяването:

 • членовете на СИК трябва да носят маска и ръкавици;
 • трябва да се спазва дистанция от 1,5 метра;
 • бюлетините се предават по график;
 • прозорците се държат отворени;
 • дезинфекция на секциите след края на изборния ден.

Мерки при провеждане на предизборната кампания:

 • провеждане на събитията на открито при възможност;
  спазване на дистанция;
 • носене на маски;
 • регулиране на броя хора;
 • намаляване на продължителността на събитието;
 • агитационните материали да са на щандове за самообслужване;
 • на трибуната да има място за дистанция.
Източник:
bntnews.bg

Глория Георгиева

Глория Георгиева – главен редактор на сайта „Плевен Нюз“ и фотограф на медията
Back to top button