Комисията за почетните граждани на Плевен се събира на 6 април, три са постъпилите предложения

Комисията по Наредба №11 на Общински съвет – Плевен за удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Плевен“ се събира за заседание на 6 април /вторник/ от 17,00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен. Заседанието ще се проведе при спазване на разписаните противоепидемични мерки.

Ще бъдат разгледани три предложения за удостояване със званието, информира председателят на Общинския съвет и председател на Комисията Мартин Митев. Постъпилите предложения са за:

Илко Иларионов – актьор и драматург, дългогодишен директор на ДКТ „Иван Радоев“, гр. Плевен. Вносител на предложението е Никола Попов – председател на Клуб на културните дейци в Плевен и Група културни дейци;

Илия Христов Петров – откривател на нова аритметика, вписан в енциклопедията „Бележити българи на съвременна България“ като откривател на новото смятане на 21-ви век. Вносител на предложението е Инициативен комитет с председател Мария Панчева;

Д-р Любен Казанджиев – за проявен изключителен героизъм. Вносител на предложението е д-р Любен Казанджиев.

И трите предложения са публикувани на сайта на Общински съвет – Плевен, раздел Документи / Нормативна уредба / Други документи – https://obs.pleven.bg/bg/drugi-dokumenti/predlozheniya-za-udostoyavane-sas-zvanieto-pocheten-grazhdanin-na-plevenbg-1bg-1.

Те ще бъдат разгледани по реда на Глава пета „Отличия на Община Плевен“ на Наредба №11 за символиката, знаците, официалните празници и отличията на Община Плевен.

Званието “Почетен гражданин на Община Плевен” се присъжда на български и чуждестранни граждани за: изключителен дългогодишен последователен принос и заслуги за развитието на Общината; изключителни постижения в областта на обществения, научния, стопанския, социалния, културния и спортен живот; принос, свързан с утвърждаване авторитета на общината; дългогодишна обществено-полезна дейност и дейности, свързани със социалното подпомагане и развитието на гражданското общество в общината; дарителство с непреходна стойност и обществена значимост; за проявен изключителен героизъм.

Писмено предложение за удостояване могат да правят: кметът на Общината; председателят на Общинския съвет; най-малко 10 общински съветници; обществени, професионални и творчески организации; Инициативни граждански комитети в състав не по-малко от 30 души, формирани чрез съответна подписка.

Всички постъпили предложения се разглеждат от Комисията по Наредба №11 в състав: председателят на Общинския съвет, председателите на 10-те постоянни комисии и членовете на Постоянната комисия по „Култура, вероизповедания и международна дейност” в местния парламент. При съответното решение от страна на Комисията нейният председател и председател на Общинския съвет Мартин Митев изготвя  писменото предложение за удостояване със званието и го внася за заседание на Общинския съвет. Званието се връчва на тържествено заседание на ОбС за 15 май – Празника на Плевен.

Глория Георгиева

Глория Георгиева – главен редактор на сайта „Плевен Нюз“ и фотограф на медията
Back to top button