Напредва първото за годината косене на трева в гробищен парк „Чаира”

Напредва първото за годината косене на тревата в гробищен парк „Чаира”, възложено от Община Плевен. То ще приключи в близките дни, като косачите ще работят и в почивните събота и неделя. Разчистването на Горноплевенските гробища вече завърши, предстои такова да се направи и на гробищата до Стадиона.

В дейностите са включени косене на трева, както и резитба на лески, шипки и други храсти от гробищните паркове. Работата трябва да приключи до отбелязването на Черешова задушница, която през 2021 г. е на 19 юни.

Според Наредба № 35 за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребения на територията на община Плевен, глава трета, чл.14. (3): „Ползвателите на гробните места са длъжни да поставят трайни надгробни знаци, да ги поддържат в добър вид и да полагат системни грижи за гробното място, в т.ч. и по отношение растителността върху гроба”. При невъзможност на близките да поддържат мястото, може да се сключи договор с „Паркстрой” ЕООД, които да осъществяват и тази дейност.

Back to top button