Културен календар на територията на област Плевен за 2023г.

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ЗА 2Преглед023 Г.

 

Дата Място

Културна проява

 

Организатор/и ЗА Контакти
 

 

 

Община Червен бряг

06 януари с. Реселец, общ. Червен бряг, обл. Плевен Йордановден – „Водици“ Народно читалище „Тодор Попов 1927“ с. Реселец Емилия Николова

Тел. 0885 095 629

apostolova_em@abv.bg

07 януари с. Реселец, общ. Червен бряг, обл. Плевен Ивановден – автентично пресъздаване на обичая „Къпанки“ Кметство с. Реселец и Народно читалище „Тодор Попов 1927“ с. Реселец Емилия Николова

Тел. 0885 095 629

apostolova_em@abv.bg

11 февруари Гр. Червен бряг, общ. Червен бряг Традиционен кукерски празник Община Червен бряг Десислава Белчева

Тел. 0885 150 553

dbelcheva@chervenbryag.bg

 

Емилия Тилова  0878 156 617

 

 

03 март с. Телиш,   общ. Червен бряг, обл. Плевен Честване при Черния паметник в с. Телиш

Панихида, поднасяне на венци и литературно-музикална програма

Кметство с. Телиш и Народно читалище „Развитие 1897“        с. Телиш Нели Дакова

Тел. 0887 633 885

Даринка Василева

Тел. 0883 318 930

razvitie_1897@abv.bg

25 март с.Радомирци, общ. Червен бряг, обл. Плевен Традиционен пролетен бал Народно читалище „Огняна 1899“ с. Радомирци Нели Хинкова

Тел. 0885 559 291

chogniana@abv.bg

1 април гр. Червен бряг, обл. Плевен Седемнадесети Детско – юношески регионален конкурс за певци и инструменталисти „Фолклорни приумици“ Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров 1908“      гр. Червен бряг Иван Цветков

Тел. 0878 792 073

0659 9 20 73

chitalishtevapcarov@gbg.bg

9 април Гр. Червен бряг, общ. Червен бряг Цветница – пресъздаване на обичая Община Червен бряг Десислава Белчева

Тел. 0885 150 553

dbelcheva@chervenbryag.bg

 

Емилия Тилова  0878 156 617

 

13 май с. Горник,  общ. Червен бряг, обл. Плевен Национален фолклорен фестивал „Напеви от северозапада“ Народни читалище „Христо Ботев 1927“ с. Горник Марина Ангелова

Тел. 0895 905 767

sttmar@abv.bg

26 май с.Чомаковци, общ. Червен бряг 120 години от създаването на НЧ „Митко Лаков 1903“ НЧ „Митко Лаков 1903“ с. Чомаковци Цветомира Георгиева

Тел. 0895 740 486

ntc_mitko_lakov@abv.bg

м. май гр. Койнаре, общ. Червен бряг, обл. Плевен Национален фолклорен фестивал             „Гергьовден“ Народно читалище „Христо Ботев 1889“ гр. Койнаре Светла Макавеева         Тел. 0879 827 409

svetlamakaveeva@abv.bg

03 юни с. Лепица,  общ. Червен бряг, обл. Плевен Пети  фолклорен национален събор „За героите на България“ Народно читалище „Христо Ботев 1926“ с. Лепица Маргарита Димитрова

Тел. 0889 096 752

m0617@abv.bg

10 и 11 юни с. Сухаче,  общ. Червен бряг, обл. Плевен Национален фолклорен фестивал „Ехо от северозапада“ Народно читалище „Асен Златаров 1921“ с. Сухаче Христинка Димитрова Тел. 0888 653 297 nch_zlatarov@abv.bg
17 юни гр. Червен бряг, обл. Плевен Десети Национален фолклорен фестивал „Пъстра шевица“ Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров 1908“      гр. Червен бряг Иван Цветков

Тел. 0878 792 073

0659 9 20 73

chitalishtevapcarov@gbg.bg

24 юни с. Ракита, общ. Червен бряг Фолклорен фестивал „Пътеки към миналото“ НЧ „Никола Й. Вапцаров 1871“ с. Ракита Мариана Иванова

Тел: 0877 372 033

Megi.nik@abv.bg

08 юли с.Чомаковци, общ. Червен бряг, обл. Плевен Осми  фолклорен събор „Глътка жива вода“ Народно читалище „Митко Лаков 1903“ с. Чомаковци Цветомира Георгиева

Тел. 0895 740 486

ntc_mitko_lakov@abv.bg

4 август с. Глава,     общ. Червен бряг, обл. Плевен Осми  регионален фолклорен фестивал „Тъпан бие, хоро се вие, Глава се весели“ Народно читалище „Васил Левски 1925“ с. Глава Мима Минкова

Тел. 0877 816 050

Тел: 0897 955 717

nchlevski0925@abv.bg

19 август с.Радомирци, общ. Червен бряг, обл. Плевен Пети регионален фолклорен фестивал „Радомирци пее и танцува“ Народно читалище „Огняна 1899“           с. Радомирци Нели Хинкова               Тел. 0885 559 291   chogniana@abv.bg
Първите петък, събота и неделя на м. септември гр. Червен бряг, обл. Плевен Традиционен панаир на град Червен бряг Община Червен бряг Десислава Белчева

Тел. 0885 150 553

dbelcheva@chervenbryag.bg

22 септември с. Рупци,   общ. Червен бряг,

обл. Плевен

Регионален празник „Всичко, що е българско“ Народно читалище „Васил Христов 1927“ с. Рупци А. Архангелова             Тел. 0878 179 574 chitaliste_ryptsi@abv.bg
30 септември с. Сухаче, общ. Червен бряг Кулинарно-фолклорен фестивал на трудолюбието и веселието НЧ „Асен Златаров 1921“ с. Сухаче Христинка Димитрова Тел. 0888 653 297 nch_zlatarov@abv.bg
м. септември с. Реселец, общ. Червен бряг, обл. Плевен „Празник на реселешкия воден лук“ – традиционен Кметство с. Реселец и Народно читалище „Тодор Попов 1927“ с. Реселец Емилия Николова

Тел. 0885 095 629

apostolova_em@abv.bg кмет – Полина Крачуновател. 06578 22 59

21 октомври с. Горник,  общ, Червен бряг, обл. Плевен Регионален фестивал на тиквата – с. Горник Народно читалище „Христо Ботев 1927“ с. Горник Марина Ангелова

Тел. 0895 905 767

sttmar@abv.bg

22 ноември с. Рупци, общ. Червен бряг, обл. Плевен Национален конкурс „Мила Родино – 110 години от рождението на Асен Босев“ Народно читалище „Васил Христов 1927“ с. Рупци А. Архангелова

Тел. 0878 179 574

chitaliste_ryptsi@abv.bg

24 ноември гр. Червен бряг, обл. Плевен Петнадесети  Регионален рецитаторски конкурс „За него – Живота…“ Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров 1908“      гр. Червен бряг Иван Цветков

Тел. 0878 792 073

0659 9 20 73

chitalishtevapcarov@gbg.bg

Първата събота от м. декември с. Телиш,   общ. Червен бряг, обл. Плевен Единадесети Национален фестивал „Да пребъде Коледа“ 2023 Народно читалище „Развитие 1897“        с. Телиш Даринка Василева

Тел. 0883 318 930

razvitie_1897@abv.bg

 

Община Гулянци

20 януари с. Гиген, община Гулянци, област Плевен „Мечкарско хоро” – традиционно надиграване и парад на автентични носии Народно читалище „Искра” с. Гиген

Кметство с. Гиген

Иван Минков

тел: 0887918579

 

Април

гр. Гулянци, област Плевен Театрална постановка Народно читалище „П. Р. Славейков 1923” гр. Гулянци Анета Атанасова

тел: 0888002126

10 – 13 април гр. Гулянци,

област Плевен

Пъстър Великден

Арт-работилница на открито

Община Гулянци

Център за обществена подкрепа гр. Гулянци

Средно училище „Хр. Смирненски“

Надя Любенова

тел: 0878711392

 

26 – 28 май

гр. Гулянци

област Плевен

Панаирни дни Гулянци:

Концерт на самодейни колективи и изпълнители;

Събор на народното творчество;

Детско утро „Децата на Гулянци пеят, творят и мечтаят”

Община Гулянци;

Народно читалище „П. Р. Славейков 1923” гр. Гулянци

Надя Любенова

тел: 0878711392

 

05 юни

гр. Гулянци,

област Плевен

Конкурс за рисунка и литературна творба „Моето приключение край Дунав” по повод Деня на Дунав – 29 юни Община Гулянци Надя Любенова

тел: 0878711392

 

4 септември

гр. Гулянци,

област Плевен

„49 години – град Гулянци”

Честване на годишнината на града с концерт, тематична фото-изложба, конкурс за рисунка

Община Гулянци;

Народно читалище „П. Р. Славейков 1923” гр. Гулянци

Надя Любенова

тел: 0878711392

септември гр. Гулянци,

област Плевен

Тържествено честване на

100 години  от създаването на Народно читалище „П. Р. Славейков 1923“ гр. Гулянци

Народно читалище „П. Р. Славейков” гр. Гулянци Анета Атанасова

тел: 0888002126

14 септември гр. Гулянци,

област Плевен

„Гулянци – история и бъдеще” –

Събор на хората с увреждания от община Гулянци

Общинска основна организация на хората с увреждания гр. Гулянци, под патронажа на кмета на община Гулянци Пепа Владимирова

тел: 0885125936

 

18 – 22 декември

гр. Гулянци,

област Плевен

„Децата на община Гулянци творят Коледни вълшебства” – изложба-конкурс на творби и сувенири, изработени от деца и ученици; базар Община Гуланци;

Център за обществена подкрепа гр. Гулянци;

 

Надя Любенова

тел: 0878711392

22 декември

 

гр. Гулянци,

област Плевен

„Под голямата елха” –

Пресъздаване на зимни обреди и обичаи; Концерт на самодейни състави и изпълнители от община Гулянци

Община Гулянци;

Народно читалище „П. Р. Славейков” гр. Гулянци

Анета Атанасова

тел: 0888002126

 

Община Искър

 

 

06.01.2023 г.

НЧ „Ламби Кандев-1893“гр.Искър  

Честване на 175 години от рождението на Христо Ботев и 167 години от рождението на Райна Княгиня

НЧ „Ламби Кандев-1893“гр.Искър  

06516/20-32

НЧ „Христо Ботев-1905“

с. Писарово

НЧ „Христо Ботев-1905“

с. Писарово

 

0876533898

НЧ”Христо Ботев 1924”

с. Долни Луковит

НЧ”Христо Ботев 1924”

с. Долни Луковит

 

0878208814

21.01.2023 г. Дневен център в НЧ „Ламби Кандев-1893“гр.Искър  

Ден на родилната помощ – пресъздаване на обичая „Бабуване“

НЧ „Ламби Кандев-1893“гр.Искър
Здравна служба в с. Долни Луковит НЧ”Христо Ботев 1924”

с. Долни Луковит

НЧ „Христо Ботев-1905“

с. Писарово

НЧ „Христо Ботев-1905“

с. Писарово и Клуб на пенсионера

НЧ „П.Р.Славейков1926“

с.Староселци

НЧ „П.Р.Славейков1926“

с.Староселци

0878541324
07.02.2023 г. Зала 2 в НЧ „Ламби Кандев-1893“гр.Искър Честване на 179 години от рождението на Капитан Петко Войвода НЧ „Ламби Кандев-1893“гр.Искър
 

14.02.2023 г.

Мероприятие на открито в гр. Искър  

 

Празник на лозаря – „Зарязване на лозе“

НЧ „Ламби Кандев-1893“гр.Искър
В центъра на с. Долни Луковит НЧ”Христо Ботев 1924”

с. Долни Луковит

НЧ „П.Р.Славейков1926“

с.Староселци

НЧ „П.Р.Славейков1926“

с.Староселци

НЧ „Христо Ботев-1905“

с. Писарово

НЧ „Христо Ботев-1905“

с. Писарово и Клуб на пенсионера

 

18.02.2023 г.

 

Зала 2 в НЧ „Ламби Кандев-1893“гр.Искър

Тематична вечер в памет на Васил Левски.

„Открит урок по родолюбие“

 

НЧ „Ламби Кандев -1893“

гр. Искър

 

месец март

 

Писта в с. Долни Луковит

 

Тодоровден – конни състезания

 

Животновъдно дружество

 

08.03.2023 г.

 

Дневен център в НЧ „Ламби Кандев-1893“гр.Искър

 

Международен ден на жената. Музикално-поетичен спектакъл – „Майчице свята“

 

НЧ „Ламби Кандев -1893“

гр. Искър

 

20.04.2023 г.

 

НЧ „Христо Ботев-1905“

с. Писарово

 

Честване на 147 години от Априлското въстание

 

НЧ „Христо Ботев-1905“

с. Писарово

 

месец май

 

Футболно игрище в с.Долни Луковит

 

Пролетна изложба на животни – с. Долни Луковит

 

Животновъдно дружество

 

07.05.2023 г.

 

В центъра на с. Долни Луковит

 

Празник на село Долни Луковит

Кмет на кметство,

НЧ”Христо Ботев 1924”

с. Долни Луковит

 

месец май

 

Църква „Св.Св. Кирил и Методий“ с.Староселци

 

Храмов празник на църква „Св.Св.Кирил и Методий“

с. Староселци

 

НЧ „П.Р.Славейков1926“

с.Староселци и Кметство Староселци

 

 

месец май НЧ „Ламби Кандев-1893“гр.Искър Честване на 130 г. читалищно дело НЧ „Ламби Кандев-1893“гр.Искър  

 

 

02.06.2023 г.

Зала 2 в НЧ „Ламби Кандев-1893“гр.Искър  

Честване Деня на Христо Ботев и загиналите във войните

 

НЧ „Ламби Кандев-1893“гр.Искър

Паметник в с. Староселци НЧ „П.Р.Славейков1926“

с.Староселци

Паметник в с. Долни Луковит НЧ”Христо Ботев 1924”

с. Долни Луковит

НЧ”Христо Ботев-1905”

с. Писарово

НЧ”Христо Ботев-1905”

с. Писарово

08.06-11.06.2023 г. Централна градска част

на гр. Искър, НЧ „Ламби Кандев-

 

1893“

гр.Искър

Юнски празници на град Искър

 

Община Искър и НЧ”Ламби Кандев-1893” гр.Искър  
01.07.2023 г. Местността „Тульово“ с.Писарово Шести фолклорен фестивал „Тульово пее и танцува“ НЧ”Христо Ботев-1905”

с. Писарово

14.10.2023 г. Църква „Св.Параскева“

с. Писарово

Празник на църквата „Св.Параскева“ с. Писарово

Литургия и курбан за населението

Църковно настоятелство на Църква „Св.Параскева“

с. Писарово

29.10.2023 г. НЧ”Христо Ботев-1905”

с. Писарово

 

Традиционен събор на с. Писарово

НЧ „Христо Ботев-1905“

с. Писарово

 

Община Белене

17 юни

 

НЧ „Христо Ботев – 1892 V – ти национален фестивал „Път, вдъхновение, вяра” НЧ „Христо Ботев – 1892” Цветана Врайкова 0879404049

ic.belene@gmail.com

 

Май-юни

 

Посетителски център на ПП „Персина“ Фестивал на къдроглавия пеликан Дирекция на ПП „Персина“ Даниела Каракашева- 0887977359

www.persina.bg

persina@abv.bg

 

2-3 юни НЧ „Напредък – 1903“

с. Петокладенци

Тържествено честване на 120 години от основаването на НЧ „Напредък – 1903“

с. Петокладенци

НЧ „Напредък – 1903“

с. Петокладенци

Емил Евлогиев

0893431598

29 юни – 02 юли Крайдунавски парк,

гр. Белене

Традиционен Фестивал на река Дунав Община Белене Община Белене

0658 / 31061

obshtina@belene.egov.bg

www.belene.bg

 

01-03 септември

 

Площад „България“ гр. Белене

 

Крайдунавски парк,                     гр. Белене

Празници на град Белене

 

 

 

Персина фест

Община Белене Община Белене

0658 / 31061

obshtina@belene.egov.bg

www.belene.bg

www.facebook.com/persinafest

 

 

Община Долни Дъбник

12 – 14 февруари Читалище        гр. Долни Дъбник Театрална комеди вечер „НАЛИВАЙ ЛЮБОВ“ НЧ „Илия Бешков 1898“ Л. Богданова

06514/2027

 

21 март Читалище          с. Горни Дъбник Пролетно пробуждане – изложба НЧ „Просвета 1903“

с. Горни Дъбник

Й. Костова

0878548780

22 март Читалище       гр. Долни Дъбник Пролетен поход НЧ „Илия Бешков 1898“ Л. Богданова

06514/2027

 

8 април Централен  площад Пресъздаване на обичая – Лазаруване Кметство, НЧ „Прочит 1925“, П. Данова

0885384995

април Читалище         с. Садовец 120г. НЧ “Искра 1903“

Пролетен бал

НЧ. „Искра 1903“

с. Садовец

В. Георгиева

0876815150

Април-май Читалище       гр. Долни Дъбник Великденски и Гергьовски празници – Празничен концерт НЧ „Илия Бешков 1898“  и Община Долни Дъбник Л. Богданова

06514/2027

Н. Ненчева

0878775832

11 май Библиотека

с. Горни Дъбник

120г. Библиотечно дело НЧ „Просвета 1903“

с. Горни Дъбник

Й. Костова

0878548780

 

23 май Читалище          с. Горни Дъбник 120г. НЧ „Просвета 1903“ НЧ „Просвета 1903“

с. Горни Дъбник

Й. Костова

0878548780

май Градски площад Традиционен общински преглед на художествената самодейност НЧ „Илия Бешков“  и Община Долни Дъбник Л. Богданова

06514/2027

Н. Ненчева

0878775832

юли

 

Читалище             гр. Долни Дъбник 123г. от рождението на Илия Бешков НЧ „Илия Бешков 1898“ Л. Богданова

06514/2027

 

01- 06 август

 

Градски площад Традиционен панаир на града НЧ „Илия Бешков 1898“  и  Община Долни Дъбник Л. Богданова

06514/2027

Н. Ненчева

0878775832

август Читалище

с. Крушовица

Шести фолклорен фестивал „Вит тече и разказва“ НЧ „Развитие 1907“  Кметство

с. Крушовица

Н. Ненкова, В. Костадинова

06523/2338

24 октомври

 

Парк Лавров  с. Горни Дъбник 146г. от боевете край Горни Дъбник Кметство, НЧ „Просвета 1903“

с. Горни Дъбник

Й. Костова

0878548780

 

Община Пордим

 

НЧ „Иван Радоев – 1907“

гр. Пордим

21.01.2023 г. гр. Пордим

НЧ „Иван Радоев – 1907“

гр. Пордим

Бабин ден – Посещение на самодейци в национална носия в поликлиниката на гр. Пордим, с цел възстановяване на традициите и обичаите, свързани с този празник.

Представяне на сценка за празника от сатиричния състав към читалището организиран от двата клуба на пенсионерите.

НЧ „Иван Радоев – 1907“ гр. Пордим

Клуб на пенсионера гр. Пордим

0879 013206

radoev_i@abv.bg

14.02.2023 г гр. Пордим Отбелязване на „Трифон Зарезан“ – празник на лозаря. НЧ „Иван Радоев – 1907“ гр. Пордим

Клуб на пенсионера гр. Пордим

0879 013206

radoev_i@abv.bg

19.02.2023 г.

 

гр. Пордим Презентация посветена на 150 г. от гибелта на Васил Левски с деца и ученици. НЧ „Иван Радоев – 1907“ гр. Пордим

 

0879 013206

radoev_i@abv.bg

01.01.2023 г. гр. Пордим Отбелязване на 1 март – Баба Марта .

Ден на самодееца – любителски състави към НЧ „Иван Радоев – 1907“ гр. Пордим

НЧ „Иван Радоев – 1907“ гр. Пордим

 

0879 013206

radoev_i@abv.bg

08.03.2023 г.

 

гр. Пордим Отпразнуване на Международния ден на жената със самодейците. НЧ „Иван Радоев – 1907“ гр. Пордим

 

0879 013206

radoev_i@abv.bg

30.03.2023 г. гр. Пордим 96 години от рождението на патрона на читалището Иван Радоев – поднасяне на цветя и венци на паметника му. НЧ „Иван Радоев – 1907“ гр. Пордим

 

0879 013206

radoev_i@abv.bg

02.04.2023 г.

 

гр. Пордим Ден на детската книга и авторското право с читатели и потребители на библиотеката.

Колективно четене с децата от ДГ „Вълшебен свят“ гр. Пордим.

НЧ „Иван Радоев – 1907“ гр. Пордим

 

0879 013206

radoev_i@abv.bg

17.04.2023 г. гр. Пордим Великденско детско утро с участие на деца в читалището. НЧ „Иван Радоев – 1907“ гр. Пордим

 

0879 013206

radoev_i@abv.bg

м. април гр. Пордим Фолклорен събор „Цветница в Пордим“ Община Пордим Г. Русанова

0877 022010

м. юни гр. Пордим НФК „От извора на Севера“ Община Пордим,

СНЦ „От извора на Севера“

м. юни гр. Пордим Фестивал на старата градска песен „Романтика в Пордим“ с участие на състави в областта Община Пордим Г. Русанова

0877 022010

м. юли гр. Пордим Рок фест „Юлска вечер“ Община Пордим Г. Русанова

0877 022010

м. юни – м. август

 

гр. Пордим Участия на групите във фестивали НЧ „Иван Радоев – 1907“ гр. Пордим

 

0879 013206

radoev_i@abv.bg

м. август

 

гр. Пордим Детска лятна работилница – мероприятия НЧ „Иван Радоев – 1907“ гр. Пордим

 

0879 013206

radoev_i@abv.bg

м. септември

 

гр. Пордим Закриване на библиотечно лято. НЧ „Иван Радоев – 1907“ гр. Пордим

 

0879 013206

radoev_i@abv.bg

м. октомври

 

гр. Пордим Отбелязване на Деня на възрастните хора с членовете на пенсионерски клуб „Еделвайс“, клуб „Златен залез“ и клуб на инвалидите гр. Пордим НЧ „Иван Радоев – 1907“ гр. Пордим

 

0879 013206

radoev_i@abv.bg

м. ноември

 

гр. Пордим Отбелязване на Деня на будителите с участие на самодейци пред паметника – бюст на Иван Радоев в центъра на града. НЧ „Иван Радоев – 1907“ гр. Пордим

 

0879 013206

radoev_i@abv.bg

м. декември

 

гр. Пордим Детско коледно утро в библиотеката с участието на детски театрален състав „Мечта“.

Коледно тържество за всички читалищни самодейци и деятели на читалището.

НЧ „Иван Радоев – 1907“ гр. Пордим

 

0879 013206

radoev_i@abv.bg

м. декември

 

гр. Пордим Коледен базар съвместно с ДГ „Вълшебен свят“ – гр. Пордим, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Пордим, КСУ „Свети Мина“ – гр. Пордим Община Пордим Г. Русанова

0877022010

 

НЧ „Пробуда 1903“

с. ТОТЛЕБЕН

21.01.2023 г.

 

с. Тотлебен Провеждане на традиционния за селото празник „Бабин ден“ – съвместно с Пенсионерски клуб -веселие за всички баби. НЧ „Пробуда 1903“

с. Тотлебен

Й. Иванова

nchprobuda@abv.bg

0883 324149

14.02.2023 г.

 

с. Тотлебен Ден на виното и любовта – зарязване на лозя и почерпка в клуба на пенсионера. НЧ „Пробуда 1903“

с. Тотлебен

Й. Иванова

nchprobuda@abv.bg

0883 324149

19.02.2023 г. с. Тотлебен Тържествено поднасяне на венец пред паметната плоча на Васил Левски по случай годишнина от смъртта му. НЧ „Пробуда 1903“

с. Тотлебен

Й. Иванова

nchprobuda@abv.bg

0883 324149

01.03.2023 г. с. Тотлебен Посрещане на Баба Марта на площада и раздаване на мартеници за здраве и берекет.

Ден на самодееца – среща коктейл с бивши и настоящи самодейци.

НЧ „Пробуда 1903“

с. Тотлебен

Й. Иванова

nchprobuda@abv.bg

0883 324149

02.04.2023 г. с. Тотлебен Ден на детската книга НЧ „Пробуда 1903“

с. Тотлебен

Й. Иванова

nchprobuda@abv.bg

0883 324149

април с. Тотлебен Изложба на „Перашки“ НЧ „Пробуда 1903“

с. Тотлебен

Й. Иванова

nchprobuda@abv.bg

0883 324149

април гр. Пордим Участие във Фолклорен събор „Цветница в Пордим“ Община Пордим Г. Русанова

0877 022010

м. май с. Тотлебен Празник на селото и честване на 120 г. от основаване на читалище „Пробуда 1903 “ НЧ „Пробуда 1903“

с. Тотлебен

Й. Иванова

nchprobuda@abv.bg

0883 324149

11.05.2023 г. с. Тотлебен Поздрави библиотекаря – онлайн поздрави за библиотекарите в България. НЧ „Пробуда 1903“

с. Тотлебен

Й. Иванова

nchprobuda@abv.bg

0883 324149

м. юни гр. Пордим Участие в НФК „От извора на Севера“ Община Пордим

СНЦ „От извора на севера“

Г. Русанова

0877 022010

м. юни с. Тотлебен Игри и забавления на открито за деца. НЧ „Пробуда 1903“

с. Тотлебен

Й. Иванова

nchprobuda@abv.bg

0883 324149

м. юни гр. Пордим Участие във Фестивал на старата градска песен „Романтика в Пордим“ Община Пордим Г. Русанова

0877 022010

м. юли с. Тотлебен Лекция как да се държим в обществото(правила за учтивост).

Мултимедийна прожекция на филми под открито небе.

„Лятно читалище“ – летни културни занимания за деца в читалището.

НЧ „Пробуда 1903“

с. Тотлебен

Й. Иванова

nchprobuda@abv.bg

0883 324149

м. август с. Тотлебен Организиране на спортни игри. НЧ „Пробуда 1903“

с. Тотлебен

Й. Иванова

nchprobuda@abv.bg

0883 324149

м. октомври с. Тотлебен Библиотечна седмица на четенето.

Отбелязване Деня на възрастните хора.

НЧ „Пробуда 1903“

с. Тотлебен

Й. Иванова

nchprobuda@abv.bg

0883 324149

м. ноември с. Тотлебен Изложба на книги посветени на поети, писатели, творци. НЧ „Пробуда 1903“

с. Тотлебен

Й. Иванова

nchprobuda@abv.bg

0883 324149

м. декември с. Тотлебен Конкурс за коледна украса в къщи.

Конкурс за най – атрактивен снежен човек.

НЧ „Пробуда 1903“

с. Тотлебен

Й. Иванова

nchprobuda@abv.bg

0883 324149

 

НЧ „Светлина – 1905“

с. ВЪЛЧИТРЪН

21.01.2023 г. с. Вълчитрън Ден на родилната помощ – Бабин ден НЧ „Светлина – 1905“

с. Вълчитрън

Г. Ангелова

angelova6517@abv.bg

14.02.2023 г. с. Вълчитрън Трифон Зарезан НЧ „Светлина – 1905“

с. Вълчитрън

Г. Ангелова

angelova6517@abv.bg

01.03.2023 г. с. Вълчитрън Ден на самодейността – Баба Марта НЧ „Светлина – 1905“

с. Вълчитрън

Г. Ангелова

angelova6517@abv.bg

08.03.2023 г. с. Вълчитрън Международен ден на жената – тържество и дамско парти НЧ „Светлина – 1905“

с. Вълчитрън

Г. Ангелова

angelova6517@abv.bg

22.03.2023 г. с. Вълчитрън Пролетен празник на пролетта и приятелството НЧ „Светлина – 1905“

с. Вълчитрън

Г. Ангелова

angelova6517@abv.bg

м. април с. Вълчитрън Лазарица

Лазаруване на детската фолклорна група

НЧ „Светлина – 1905“

с. Вълчитрън

Г. Ангелова

angelova6517@abv.bg

м. април с. Вълчитрън Благотворителна изложба и детско тържество НЧ „Светлина – 1905“

с. Вълчитрън

Г. Ангелова

angelova6517@abv.bg

м. април гр. Пордим Участие във Фолклорен събор „Цветница в Пордим“ Община Пордим Г. Русанова

0877 022010

01.06.2023 г. с. Вълчитрън 1 юни – детско тържество, игри, състезанея НЧ „Светлина – 1905“

с. Вълчитрън

Г. Ангелова

angelova6517@abv.bg

м. юни гр. Пордим Участие в НФК „От извора на Севера“ Община Пордим

СНЦ „От извора на севера“

Г. Русанова

0877 022010

м. юни гр. Пордим Участие във Фестивал на старата градска песен „Романтика в Пордим“ Община Пордим Г. Русанова

0877 022010

24.06.2023 г. с. Вълчитрън „Еньов ден“ – събиране на билки, възстановка на народен обичай НЧ „Светлина – 1905“

с. Вълчитрън

Г. Ангелова

angelova6517@abv.bg

21.11.2023 г. с. Вълчитрън „Златна сватба“ НЧ „Светлина – 1905“

с. Вълчитрън

Г. Ангелова

angelova6517@abv.bg

м. май – м. октомври с. Вълчитрън Участия на фестивали в страната на самодейни колективи НЧ „Светлина – 1905“

с. Вълчитрън

Г. Ангелова

angelova6517@abv.bg

19-23.12.2023 с. Вълчитрън Коледно тържество и детски карнавал, благотворителен коледен базар НЧ „Светлина – 1905“

с. Вълчитрън

Г. Ангелова

angelova6517@abv.bg

27.12.2023 с. Вълчитрън Коледно – новогодишно тържество НЧ „Светлина – 1905“

с. Вълчитрън

Г. Ангелова

angelova6517@abv.bg

31.12.2023 г. с. Вълчитрън Посрещане на новата година на площада – увеселение НЧ „Светлина – 1905“

с. Вълчитрън

Г. Ангелова

angelova6517@abv.bg

 

НЧ „Просвета 1927“

С. КАТЕРИЦА

21.01.2023 г. с. Катерица Ден на родилната помощ НЧ „Просвета 1927“

с. Катерица

Катя Минкова
01.02.2023 г. с. Катерица Ден на лозаря НЧ „Просвета 1927“

с. Катерица

Катя Минкова
19.02.2023 г. с. Катерица Обесването на Васил Левски НЧ „Просвета 1927“

с. Катерица

Катя Минкова
м. март с. Катерица Ден на самодееца – баба Марта, изработка на мартеници НЧ „Просвета 1927“

с. Катерица

Катя Минкова
08.03.2023 г. с. Катерица Международен ден на жената НЧ „Просвета 1927“

с. Катерица

Катя Минкова
22.03.2023 г. с. Катерица Първа пролет НЧ „Просвета 1927“

с. Катерица

Катя Минкова
м. април гр. Пордим Участие във Фолклорен събор „Цветница в Пордим“ Община Пордим Г. Русанова

0877 022010

м. април с. Катерица Лазарица НЧ „Просвета 1927“

с. Катерица

Катя Минкова
24.05.2023 г. с. Катерица Празник на селото НЧ „Просвета 1927“

с. Катерица

Катя Минкова
м. юни гр. Пордим Участие в НФК „От извора на Севера“ Община Пордим

СНЦ „От извора на севера“

Г. Русанова

0877 022010

м. юни гр. Пордим Участие във Фестивал на старата градска песен „Романтика в Пордим“ Община Пордим Г. Русанова

0877 022010

01.10.2023 г. с. Катерица Ден на възрастните хора НЧ „Просвета 1927“

с. Катерица

Катя Минкова
 

НЧ „Христо Ботев 1927“

С. БОРИСЛАВ

м. януари с. Борислав Отбелязване на годишнината от рождението на патрона на читалището „Христо Ботев“.

Честване на Деня на родилната помощ

НЧ „Христо Ботев 1927“

с. Борислав

Петя Стефанова

0877 885508

м. февруари с. Борислав Честване на годишнина от гибелта на Васил Левски.

Ден на лозаря – Трифон Зарезан.

НЧ „Христо Ботев 1927“

с. Борислав

Петя Стефанова

0877 885508

м. април гр. Пордим Участие във Фолклорен събор „Цветница в Пордим“ Община Пордим Г. Русанова

0877 022010

м. юни гр. Пордим Участие в НФК „От извора на Севера“ Община Пордим

СНЦ „От извора на севера“

Г. Русанова

0877 022010

м. юли с. Борислав Лятна ваканция и занимания за децата НЧ „Христо Ботев 1927“

с. Борислав

Петя Стефанова

0877 885508

м. юни гр. Пордим Участие във Фестивал на старата градска песен „Романтика в Пордим“ Община Пордим Г. Русанова

0877 022010

м. октомври с. Борислав Ден на възрастните хора НЧ „Христо Ботев 1927“

с. Борислав

Петя Стефанова

0877 885508

 

НЧ „Просвета 1918“

С. КАМЕНЕЦ

01.03.2023 г. с. Каменец Отбелязване деня на самодееца НЧ „Просвета 1918“

с. Каменец

А. Данчева

0882 755995

08.03.2023 г. с. Каменец Честване на Международния ден на жената НЧ „Просвета 1918“

с. Каменец

А. Данчева

0882 755995

м. май с. Каменец Участие в празника на с. Каменец НЧ „Просвета 1918“

с. Каменец

А. Данчева

0882755995

м. април гр. Пордим Участие във Фолклорен събор „Цветница в Пордим“ Община Пордим Г. Русанова

0877 022010

01.06.2023 г. с. Каменец Концерт за 1 юни – Ден на детето НЧ „Просвета 1918“

с. Каменец

А. Данчева

0882755995

м. юни гр. Пордим Участие в НФК „От извора на Севера“ Община Пордим

СНЦ „От извора на севера“

Г. Русанова

0877 022010

м. юни гр. Пордим Участие във Фестивал на старата градска песен „Романтика в Пордим“ Община Пордим Г. Русанова

0877 022010

15.06.-31.08.2023 с. Каменец Творчески игри за децата през лятната ваканция НЧ „Просвета 1918“

с. Каменец

А. Данчева

0882755995

01.11.2023 г. с. Каменец Отбелязване на Деня на народните будители НЧ „Просвета 1918“

с. Каменец

А. Данчева

0882755995

24.12.2023 г. с. Каменец Коледен концерт за жителите на с. Каменец НЧ „Просвета 1918“

с. Каменец

А. Данчева

0882755995

 

НЧ „Съзнание 1897“

с. ЗГАЛЕВО

м. януари с. Згалево Честване деня на родилната помощ „Бабин ден“ – организиране на общоселско тържество НЧ „Съзнание 1897“

с. Згалево

Г. Тодорова

0895 678694

м. февруари с. Згалево Отбелязване деня на лозаря „Трифон Зарезан“ – общоселски празник със зарязване на лозите НЧ „Съзнание 1897“

с. Згалево

Г. Тодорова

0895 678694

м. март с. Згалево Честване на деня на самодееца 1 – ви март.

Общоселски празник по случай 8-ми март „Ден на жената“

НЧ „Съзнание 1897“

с. Згалево

Г. Тодорова

0895 678694

м. април с. Згалево Боядисване на яйца – съвместна инициатива с децата от с. Згалево. НЧ „Съзнание 1897“

с. Згалево

Г. Тодорова

0895 678694

м. април гр. Пордим Участие във Фолклорен събор „Цветница в Пордим“ Община Пордим Г. Русанова

0877 022010

м. май с. Згалево Участие на самодейната група при читалището на празника в с. Згалево.

Литературни четения срещи с писатели по повод „Ден на славянската писменост и култура“

НЧ „Съзнание 1897“

с. Згалево

Г. Тодорова

0895 678694

м. юни с. Згалево Отбелязване на деня на детето НЧ „Съзнание 1897“

с. Згалево

Г. Тодорова

0895 678694

м. юни гр. Пордим Участие в НФК „От извора на Севера“ Община Пордим

СНЦ „От извора на севера“

Г. Русанова

0877 022010

м. юни гр. Пордим Участие във Фестивал на старата градска песен „Романтика в Пордим“ Община Пордим Г. Русанова

0877 022010

м. юли – м. август с. Згалево Провеждане на лятна работа с деца.

Организиране на творческа работилница.

„На мегдана“ – културно развлекателни дейности за жителите на с. Згалево.

НЧ „Съзнание 1897“

с. Згалево

Г. Тодорова

0895 678694

м. септември с. Згалево Организиране на здравни беседи за хората от с. Згалево. НЧ „Съзнание 1897“

с. Згалево

Г. Тодорова

0895 678694

м. октомври с. Згалево Екскурзия по повод Деня на възрастните хора. НЧ „Съзнание 1897“

с. Згалево

Г. Тодорова

0895 678694

м. ноември с. Згалево Отбелязване на Деня на народните будители.

Организиране на изложба в библиотеката на читалището.

Продължава участието в проект „Дари топлина“.

НЧ „Съзнание 1897“

с. Згалево

Г. Тодорова

0895 678694

м. декември с. Згалево Коледно – новогодишно тържество. НЧ „Съзнание 1897“

с. Згалево

Г. Тодорова

0895 678694

 

НЧ „Иван Вазов-1904“

С. ОДЪРНЕ

08.01.2023 г. с. Одърне Бабин ден НЧ „Иван Вазов-1904“

с. Одърне

М. Атанасова

0882 551615

14.02.2023 г. с. Одърне Свети Валентин и Трифон Зарезан – конкурс за домашно вино: „Жени и вино, вино и жени“ НЧ „Иван Вазов-1904“

с. Одърне

М. Атанасова

0882 551615

16.02.2023 г. с. Одърне Творчеството на Иван Вазов НЧ „Иван Вазов-1904“

с. Одърне

М. Атанасова

0882 551615

19.02.2023 г. с. Одърне Всенароден спомен за Васил Левски – библиотечна изява НЧ „Иван Вазов-1904“

с. Одърне

М. Атанасова

0882 551615

02.2023 г. с. Одърне На седянка в читалището – изработване на мартеници и картички НЧ „Иван Вазов-1904“

с. Одърне

М. Атанасова

0882 551615

01.03.2023 г. с. Одърне Баба Марта в Одърне – Ден на самодееца и таланта НЧ „Иван Вазов-1904“

с. Одърне

М. Атанасова

0882 551615

08.03.2023 г. с. Одърне Международен ден на жената – табло с ръкоделия от раклата на мама и баба НЧ „Иван Вазов-1904“

с. Одърне

М. Атанасова

0882 551615

04.2023 г. с. Одърне Лазарки лазаруват в с. Одърне – ритуал.

Кулинарен конкурс за Великден.

Маратон на четенето по повод Международния ден на книгата.

НЧ „Иван Вазов-1904“

с. Одърне

М. Атанасова

0882 551615

м. април гр. Пордим Участие във Фолклорен събор „Цветница в Пордим“ Община Пордим Г. Русанова

0877 022010

11.05.2023 г. с. Одърне Национален ден на библиотекаря НЧ „Иван Вазов-1904“

с. Одърне

М. Атанасова

0882 551615

20.05.2023 г. с. Одърне Празник на детските таланти – детско утро. НЧ „Иван Вазов-1904“

с. Одърне

М. Атанасова

0882 551615

02.06.2023 г. с. Одърне Табло по случай Ботевите празници. НЧ „Иван Вазов-1904“

с. Одърне

М. Атанасова

0882 551615

м. юни гр. Пордим Участие в НФК „От извора на Севера“ Община Пордим

СНЦ „От извора на севера“

Г. Русанова

0877 022010

20.06.2023 г. с. Одърне Еньов ден – ритуал НЧ „Иван Вазов-1904“

с. Одърне

М. Атанасова

0882 551615

м. юни гр. Пордим Участие във Фестивал на старата градска песен „Романтика в Пордим“ Община Пордим Г. Русанова

0877 022010

21.06.2023 г. с. Одърне Тържество по повод патронния празник на читалището и откриване летните занимания по интереси. НЧ „Иван Вазов-1904“

с. Одърне

М. Атанасова

0882 551615

09.07.2023 г. с. Одърне Годишнина от рождението на Иван Вазов.

Работа с деца в читалището.

НЧ „Иван Вазов-1904“

с. Одърне

М. Атанасова

0882 551615

08.2023 г. с. Одърне Лято в библиотеката – колективно четене, забавни игри и регулярна работа с деца.

Детска творческа работилница  „Сръчни ръчички“ и „Аз мога“.

НЧ „Иван Вазов-1904“

с. Одърне

М. Атанасова

0882 551615

09.2023 г. с. Одърне Работа с вокалните групи към читалището. НЧ „Иван Вазов-1904“

с. Одърне

М. Атанасова

0882 551615

01.10.2023 г. с. Одърне Ден на възрастните хора и музиката. НЧ „Иван Вазов-1904“

с. Одърне

М. Атанасова

0882 551615

01.11.2023 г. с. Одърне Тържество по повод народните будители. НЧ „Иван Вазов-1904“

с. Одърне

М. Атанасова

0882 551615

08.11.2023 г. с. Одърне Закриване на творческия сезон на групите. НЧ „Иван Вазов-1904“

с. Одърне

М. Атанасова

0882 551615

21.11.2023 г. с. Одърне Ден на християнското семейство. НЧ „Иван Вазов-1904“

с. Одърне

М. Атанасова

0882 551615

10.12.2023 г. с. Одърне Коледни и Новогодишни празници – да посрещнем Дядо Коледа на площада в с. Одърне. НЧ „Иван Вазов-1904“

с. Одърне

М. Атанасова

0882 551615

 

Община Долна Митрополия

7 януари гр.Тръстеникобщина Долна Митрополия Ивановден – Кьорова кобила Народно читалище „Неофит Рилски-1872” гр. Тръстеник 0879933734;

Галя Кучева;

chitaliste_trastenik@abv.bg

26 февруари с. Подем, община Долна Митрополия Заговезни Народно читалище „Пробуда 1907“ 0889827626;

Камелия Вашкова

04 март с. Горна Митрополия, с. Комарево, общ. Долна Митрополия Тодоровден Народно читалище „Искра 1923“,

Народно читалище „Наука 1905“

Галя Димитрова 0878778832;

Теодора Димитрова 0878741389

 април Община Долна Митрополия Общински преглед на художествената самодейност Община Долна Митрополия dolnamitropolia@el-soft.com 065522466
8 април с. Божурица, община Долна Митрополия

с. Ставерци,

община Долна Митрополия

Международен ден на ромите Народно читалище „Васил Левски 1911“ с. Божурица; Народно читалище „Васил Левски 1898 с. Ставерци; Димитринка Парашкевова dimi653@abv.bg;

Николина Петковска

chitalihte_staverci@abv.bg

05 май гр. Долна Митрополия Празник на детското танцово изкуство Народно читалище „Просвета 1927“ гр. Долна Митрополия 065522352

chitalishte_prosveta@mail.bg

Живко Димитров

 май с. Байкал, община Долна митрополия Астро парти Общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси 0879124964;

ivo_jokin@abv.bg

Иво Джокин

02 юни гр. Долна Митрополия Общински конкурс за Ботева и възрожденска поезия Народно читалище „Просвета 1927“ гр. Долна Митрополия 065522352;

chitalishte_prosveta@mail.bg

Живко Димитров

 24 – 26 юни гр.Тръстеник XX  Бианале на детската рисунка „Цветни мечти“ Народно читалище „Неофит Рилски-1872” гр. Тръстеник 0879933734;

chitaliste_trastenik@abv.bg

Галя Кучева

 

14 ноември

с. Божурица,

община Долна Митрополия

Курбан Врачове Народно читалище „Васил Левски 1911“ с. Божурица; Димитринка Парашкевова dimi653@abv.bg;

 

 

Община Левски

14.02.2023г. с.Трънчовица Трифон Зарезан в с.Трънчовица – възпроизвеждане на обреди и  обичаи, свързани с началото на селскостопанската година НЧ „Григор Вачков 1911“ с.Трънчовица и Кметство с.Трънчовица Милан Драганов 0888197932

 

18.02.2023 г. Гаров площад-гр.Левски 150 години безсмъртие – Гражданско поклонение пред паметника на Васил Левски Община Левски и Народно читалище „Георги Парцалев 1901“ гр.Левски Кольо Домеников 0888211725

obshtina@oblevski.egov.bg

Силвия Сашкова

0889686190

chit_partzalev@abv.bg

март 2023 г. площада в селото „Пречистващата сила на огъня“ – възпроизвеждане на народен обичай и ритуали за „Прошка“ НЧ„Надежда1902“ с.Козар Белене Катя Спиридонова

0879816129

nadejda1902@abv.bg

април 2023 г. читалище 120 години НЧ „Светлоструй 1903“ с.Обнова НЧ „Светлоструй 1901“ с.Обнова и Кметство с.Обнова Галя Великова 0879596922

svetlostryi@abv.bg

Анелия Николова 0889099562

1май 2023 г. Летен театър към НЧ „Георги Парцалев 1901“ гр.Левски Фолклорен фестивал „Гергьовски люлки“

 

Община Левски и Народно читалище „Георги Парцалев 1901“ гр.Левски Петя Чолакова 088537220

obshtina@oblevski.egov.bg

Силвия Сашкова

0889686190

chit_partzalev@abv.bg

24 май 2023 г. Летен театър към НЧ „Георги Парцалев 1901“ гр.Левски Юбилеен концерт на танцов състав „Сборенка“ при НЧ „Георги Парцалев 1901“ гр.Левски

 

Община Левски и Народно читалище „Георги Парцалев 1901“ гр.Левски Петя Чолакова 088537220

obshtina@oblevski.egov.bg

Силвия Сашкова

0889686190

chit_partzalev@abv.bg

25-26 май 2023 г. НЧ „Григор Вачков“ с.Трънчовица Празник на хумора и сатирата „Григор Вачков“ 2023 НЧ „Григор Вачков 1911“ с.Трънчовица и Кметство с.Трънчовица Милан Драганов 0888197932

 

12-16 юни 2023 г. Летен театър към НЧ „Георги Парцалев 1901“ гр.Левски Празници на изкуствата „Парцалев“ 2023 Община Левски и Народно читалище „Георги Парцалев 1901“ гр.Левски Петя Чолакова 088537220

obshtina@oblevski.egov.bg

Силвия Сашкова

0889686190

chit_partzalev@abv.bg

18 юли 2023 г. гр.Левски Честване 186 години от раждането на Васил Левски

Празник на град Левски

Община Левски и Народно читалище „Георги Парцалев 1901“ гр.Левски Петя Чолакова 088537220

obshtina@oblevski.egov.bg

Силвия Сашкова

0889686190

chit_partzalev@abv.bg

 

юли 2023г.

Землището на с.Градище Начало на жътвата – възпроизвеждане на традиционен ритуал „Зажънване“ Народно читалище „Осъм 1894“ с.Градище и организационен комитет Стефан Стефанов 0884412777

t_pee@abv.bg

 

27 юли 2023г. гр.Левски 90 години от рождението на Дончо Цончев български писател, роден в гр.Левски Община Левски и Народно читалище „Георги Парцалев 1901“ гр.Левски Петя Чолакова 088537220

obshtina@oblevski.egov.bg

Силвия Сашкова

0889686190

chit_partzalev@abv.bg

 

29.07.-31.07.2023г.

Защитена местност Тараклъка Събор на българското фолклорно богатство „Тараклъка пее и танцува“ Народно читалище „Осъм 1894“ с.Градище и организационен комитет Стефан Стефанов 0884412777

t_pee@abv.bg

 

агуст 2023 г. с.Изгрев „Дай, Боже, дъжд“ – възстановяване на народен обичай „Пеперуда“ НЧ „Георги С.Раковски 1901“ с.Изгрев

Кметство с.Изгрев

Мария Василева 0897386086           mariaviv@abv.bg
26-27 август 2023г. паркова зона до Община Левски Кулинарен фестивал „Пълнената чушка – най-вкусната левченска традиция“ Община Левски и Народно читалище „Георги Парцалев 1901“ гр.Левски Петя Чолакова 088537220

obshtina@oblevski.egov.bg

Силвия Сашкова

0889686190

chit_partzalev@abv.bg

09.09.2023 г. площад в селото „Годявка“ – възстановяване на традиции и обичаи по време на годеж

/народно веселие/

НЧ „Съзнание 1894” с.Асеновци, общ.Левски Петранка Стефанова- секретар

GSM: 0888515431

e-mail: chit_asenovci@abv.bg

 

 

Община Никопол

 

м. юни 2023г.

С. Черковица Празник на Св. Дух.“ Седмица на Русалиите“

„Калушари“

 

Читалището Снежинка  Параскевова

Zora1939@abv.bg

0884317629

 

м. юли 2023 г.

Гр. Никопол Фестивал-Хора, природа и традиции гр. Никопол Читалището Снежинка  Параскевова

Zora1939@abv.bg

0884317629

 

м. юли 2023 г.

С. Дебово Фестивал „ Живи въглени“ с. Дебово Читалището Снежинка  Параскевова

Zora1939@abv.bg

0884317629

 

м. август 2023 г.

С. Асеново Участие в 11-тия  фестивал на Банатските вкусотии-традициите на моето родно село с. Асеново Читалището Снежинка  Параскевова

Zora1939@abv.bg

0884317629

 

м. септември 2023г.

С. Лозица Кулинарно представяне в празника на гроздето и виното в с. Лозица Читалището Снежинка  Параскевова

Zora1939@abv.bg

0884317629

15.04.2023 г. с.  Драгаш войвода

Общ. Никопол

Великден  Кметство село Драгаш войвода и Народно Читалище „Просвета 1927 – Драгаш войвода”  Елеонора Нинова

0879686568

и Маргарита Сорева

0878281032

drprosveta_1927@abv.bg

14.10 2023 г. с.  Драгаш войвода

Общ. Никопол

Празник /събор/ на село Драгаш войвода  Кметство село Драгаш войвода и Народно Читалище „Просвета 1927 – Драгаш войвода” Елеонора Нинова

0879686568

и

Маргарита Сорева

0878281032

drprosveta_1927@abv.bg

21.01.2023 г. Читалището Отбелязване на деня на родилната помощ – Бабинден НЧ „Съгласие-1907” Детелина Петкова

Альоша Шибилев

Светозар Димитров

ch1907nv@abv.bg

0899541159

17.02.2023 г.

 

ОУ „Патриарх Евтимий” 150 години от обесването на Васил Левски ОУ „Патриярх Евтимий” и НЧ „Съгласие – 1907” Детелина Петкова

Альоша Шибилев

Светозар Димитров

ch1907nv@abv.bg

0899841159

 

01.03.2023 г.

ДГ „Георги Иванов” Посрещане на Баба Марта НЧ „Съгласие – 1907”

и ДГ „Георги Иванов”

Детелина Петкова

ch1907nv@abv.bg

0899841159

03.03.2023 г. Читалището Тържествен концерт в чест на Националния празник на България – 3 март. НЧ „Съгласие – 1907” Детелина Петкова

Альоша Шибилев

ch1907nv@abv.bg

0899841159

08.04.20223 г. Селото Лазаровден НЧ „ Съгласие – 1907” Детелина Петкова

ch1907nv@abv.bg

0899841159

 

09.04.2023 г.

Храм „Възнесение Христово” Цветница НЧ „Съгласие – 1907” Детелина Петкова

ch1907nv@abv.bg

0899841159

   16.04.2023  г. Площада пред читалището Великден е-общоселски

празник

НЧ „Съгласие – 1907” Детелина Петкова

Светозар Димитров

Альоша Шибилев

ch1907nv@abv.bg

0899841159

 

06.05.2023 г. Площада пред читалището Гергьовден НЧ „Съгласие – 1907” Детелина Петкова

Светозар Димитров

Альоша Шибилев

ch1907nv@abv.bg

0899841159

 

 

24.05.2023 г.

ОУ и Читалище Отбелязване 24 май-деня на Славянската писменост и култура- концерт в чест на празника. ОУ”Патриарх Евтимий” и НЧ „Съгласие – 1907” Детелина Петкова и

Светозар Димитров

Альоша Шибилев

ch1907nv@abv.bg

0899841159

02.06.2023 г. Паметника в двора на училището Ден на Ботев и на загиналите за национално освобождение на България ОУ „Патриарх Евтимий” и НЧ „Съгласие-1907” Детелина Петкова

Светозар Димитров

Альоша Шибилев

ch1907nv@abv.bg

0899841159

 

Последната седмица на м. юли 2023 г.

Площада пред читалището Празници Новачене 2023 г. НЧ „Съгласие-1907”

и

Кметство с. Новачене

Детелина Петкова

Светозар Димитров

Альоша Шибилев

Серьожа Чиприянов

ch1907nv@abv.bg

0899841159

 

 

06.09.2023 г.

Площада пред читалището Отбелязване деня на Съединението на България НЧ „Съгласие-1907” Детелина Петкова

Светозар Димитров

Альоша Шибилев

ch1907nv@abv.bg

0899841159

01.11.2023 г. Площада пред читалището и големия

салон

Ден на народните будители НЧ „Съгласие-1907” Детелина Петкова

Светозар Димитров

Альоша Шибилев

ch1907nv@abv.bg

0899841159

24.12.2023 г. Селото Коледуване НЧ „Съгласие-1907” Светозар Димитров

ch1907nv@abv.bg

0899841159

Дните между Коледа и Нова година Читалището Коледно-новогодишен бал / общоселски празник/ НЧ „Съгласие-1907” Детелина Петкова

Альоша Шибилев

ch1907nv@abv.bg

0899841159

31.12.2023 Площада пред читалището Посрещане на 2024 година с празнична заря и музика и песни НЧ „Съгласие-1907”

и

Кметство с. Новачене

Детелина Петкова

ch1907nv@abv.bg

0899841159

 

23.09.2023

с. Санадиново

общ. Никопол

 

95 години Народно читалище „Хр. Ботев 1928- Санадиново“ с. Санадиново общ. Никопол

 

Народно читалище „Хр. Ботев 1928 – Санадиново“ с. Санадиново общ. Никопол

Емилия Георгиева библиотекар

Тел. 0896078006

sanadinovo_chitalishte@abv.bg

 

14.02.2023 г. с. Лозица Трифон Зарезан НЧ”Съгласие-1907”

К-во с. Лозица

Красимира Илиева

Анелия Джанкова

 

Месец Април 2023

с. Лозица Велик ден – празник на моето село НЧ”Съгласие-1907”

К-во с. Лозица

Красимира Илиева

Анелия Джанкова

 

22.09.2023

с. Лозица Празник на гроздето „Меден грозд“ НЧ”Съгласие-1907”

К-во с. Лозица

Красимира Илиева

Анелия Джанкова

25 и 26 август 2023 с. Муселиево Празник в края на лятото“ НЧ „Петко Симеонов-1905“, село Муселиево Галя Петкова                      chitmuselievo1905@abv.bg        0886560347
14.02.2023 гр. Никопол „Св. Трифон Зарезан“ – възпроизвеждане на обичая с участие на граждани, граждани и ученици от града НЧ „Напредък 1871“ град Никопол Ралица Маринова              0888009355

Napredak1871nl@abv.bg

10.03.2023 гр. Никопол Отбелязване на „Деня на жертвите на Холокоста и спасяването на бълг. евреи“ НЧ „Напредък1871“ град Никопол Ралица Маринова              0888009355

Napredak1871nl@abv.bg

20.03.2023 Град Никопол, паметника на Йосиф Каро 449 години от смъртта на Йосиф Каро НЧ „Напредък1871“ град Никопол Ралица Маринова              0888009355

Napredak1871nl@abv.bg

08.04.2023 Никопол централен площад XVI празник на лазарките и Великденски концерт НЧ „Напредък1871“ град Никопол Ралица Маринова              0888009355

Napredak1871nl@abv.bg

21.04.2023 Никопол – паметник на опълченците 146 г. Българско опълчение-Възпоменателна церемония на никополските опълченци НЧ „Напредък1871“ град Никопол Ралица Маринова              0888009355

Napredak1871nl@abv.bg

01.06.2023 Никопол – Читалище Ден на детето-отбелязване с много танци, игри и награди Общинска администрация   Читалище Ралица Маринова              0888009355

Napredak1871nl@abv.bg

29.06.2023 Никопол – Читалище

Скална църква

29.06.2023 г. – Европейски ден на река Дунав. Изложба на рисунки под надслов „Аз обичам и пазя река Дунав“. Поход до скалната църква и участие в конкурса Danube Art Master НЧ „Напредък1871“ град Никопол Ралица Маринова              0888009355

Napredak1871nl@abv.bg

16.07.2023 Никопол, Паметник на руските освободители 146 години от освобождението на Никопол. Общинска администрация и НЧ „Напредък1871“ град Никопол Ралица Маринова              0888009355

Napredak1871nl@abv.bg

15.07.2023 Никопол III Фестивал „ДУНАВ-ХОРА, ПРИРОДА И ТРАДИЦИИ“ Общинска администрация и НЧ „Напредък1871“ град Никопол Ралица Маринова              0888009355

Napredak1871nl@abv.bg

18.07.2023 Никопол, Паметник на Васил Левски 186 години от рождението на Васил Левски НЧ „Напредък1871“ град Никопол Ралица Маринова              0888009355

Napredak1871nl@abv.bg

08.08.2023 Никопол, Читалище – паметна плоча Възпоменателна церемония за Филип Станиславов НЧ „Напредък1871“ град Никопол Ралица Маринова              0888009355

Napredak1871nl@abv.bg

08.2023 Никопол Празник на град Никопол-„Традиция и съвременност“ Общинска администрация и НЧ „Напредък1871“ град Никопол Ралица Маринова              0888009355

Napredak1871nl@abv.bg

14-22.12.2023 Никопол Коледуване СУ „Христо Ботев“ и НЧ „Напредък1871“

Град Никопол

Ралица Маринова              0888009355

Napredak1871nl@abv.bg

29 юли 2023 с. Въбел Празник на селото Народно Читалище „Развитие 1900“ кметство село Въбел Боряна Халова

Razvitie1900_vl@abv.bg

0878926288

  НАЙ – ВАЖНИ КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ С РЕГИОНАЛНИ И МЕСТНИ ЗНАЧЕНИЯ
16-18

април

с. Асеново

Общ.Никопол

Площада зад читалището

Еко-акция за почистване и поддържане паметника пред църквата по случай Международен ден за опазване на паметниците на културата Читалище „Петър Парчевич- 1927”

семейството

кметство Асеново Кметство Асеново

 

Маргаритка Богданова

0879401477

Мария Иванова

Тел. 0879401475

Ел.поща asenovo_pp@ abv.bg.

Петър Иванов

0878782066

 

26 май

2023

с. Асеново

Общ.Никопол

Площада пред читалището и дом-ателие Кирил Мескин в Асеново

Изложба посветена на 80 години от рождението на професор Кирил Мескин – скулптор с международни участия Читалище „Петър Парчевич- 1927”

семейството

кметство Асеново

Маргаритка Богданова

0879401477

Мария Иванова

Тел. 0879401475

Ел.поща asenovo_pp@ abv.bg

  КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
12.08.2023 с. Асеново

Общ. Никопол

Площада пред читалището

Международен кулинарно-фолклорен фестивал „Банатски вкусотии- традициите на моето село”

Събира фолклор и храни от различни краища на страната и чужбина /Румъния, Унгария, Сърбия, Полша, Гърция, Турция/

Читалище „Петър Парчевич- 1927”,

 

 

Кметство Асеново

 

 

Община Никопол

Маргаритка Богданова

0879401477

Мария Иванова

Тел. 0879401475

Ел.поща  asenovo_pp@ abv.bg.

Петър Иванов

0878782066

06541 2190

29.06.2023 България Конкурс. Приложно изкуство и сътворяване на екологични произведения от естествени материали събрани от брега на река Дунав за участие в конкурса Danube Art Master НЧ „Напредък1871“ град Никопол Ралица Маринова              0888009355

Napredak1871nl@abv.bg

05.2023 България Участие на ТС „Майките на Дидо“ в Национален конкурс „Харизмата на хорото“ град Свищов НЧ „Напредък1871“ град Никопол Ралица Маринова              0888009355

Napredak1871nl@abv.bg

09.2023 България Участие на ДТС „Дунавски бонбони“ и ТС „Майките на Дидо“ в Национален конкурс „Ритъмът на България“ град Ловеч НЧ „Напредък1871“ град Никопол Ралица Маринова              0888009355

Napredak1871nl@abv.bg

  КУЛТУРНИ ПРОЯВИ ОТ НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ
21.02.2023г. с. Асеново

Общ. Никопол

Площада пред читалището

Зимен карнавал „Цурки”

Известява постното време преди Великден

Читалище „Петър Парчевич- 1927” и

Кметство Асеново

 

Маргаритка Богданова

0879401477

Мария Иванова

Тел. 0879401475

Ел. поща:

asenovo_pp@abv.bg

Петър Иванов

0878782066

12.08.2023 с. Асеново

Общ. Никопол

Площада пред читалището

Международен кулинарно-фолклорен фестивал „Банатски вкусотии- традициите на моето село”

 

Събира фолклор и храни от различни краища на страната и чужбина

Читалище „Петър Парчевич- 1927”,

 

Кметство Асеново

 

 

Община Никопол

Маргаритка Богданова

0879401477

Мария Иванова

Тел. 0879401475

Ел. поща:

asenovo_pp@abv.bg

Петър Иванов

0878782066

06541 2190

 

Община Кнежа

31.01.2023  

гр. Кнежа

Фестивал за стари градски песни „Спартак Бутански Община Кнежа 0877202239
14.02.2023  

 

гр. Кнежа

Честване на деня на лозаря – Конкурс „Майстор на виното“ Община Кнежа 0877202239
14.02.2023 с. Еница Честване на деня на лозаря Кметство с. Еница и НЧ „Изгрев – 1897“ с. Еница 0877202239
14.02.2023 с. Бреница Честване деня на лозаря Кметство с. Бреница и НЧ „Народно съзнание-1897“ с. Бреница 0877202239
18.02.2023 гр. Кнежа Конкурс-Рецитал „Левски вечно ще живее“ Община Кнежа и НЧ „Борба 1896“ гр. Кнежа 0877202239
01.03.2023 с. Еница Честване ден на самодееца Кметсво с. Еница и НЧ „Изгрев-1897“ с. Еница 0877202239
03.03.2023 гр. Кнежа Освобождението на България Община Кнежа 0877202239
03.03.2023 г. НЧ „Борба-1896“ гр. Кнежа Ученически конкурс „За твоята свобода, Българийо“ Община Кнежа и МКБППМН 0877202239
03.03.2023 с. Еница Национална битова вечер Кметство с. Еница и НЧ „Изгрев – 1897“ с. Еница 0877202239
03.03.2023 с. Бреница Освобождението на България Кметство с. Бреница и НЧ „Народно съзнание-1897“ с. Бреница 0877202239
08.03.2023 с. Бреница Международен ден на жената Кметство с. Бреница и НЧ „Народно съзнание-1897“ с. Бреница 0877202239
08.03.2023 с. Лазарово Международен ден на жената Кметство с. Лазарово и НЧ „Димитър Цонов-1903“ с. Лазарово 0877202239
08.03.2023 с. Еница Международен ден на жената Кметство с. Еница и НЧ „Изгрев – 1897“ с. Еница 0877202239
08.03.2023 гр. Кнежа Конкурс за детска картичка „С обич за мама“ Община Кнежа 0877202239
22.03.2023 с. Еница Пролетен бал/Посрещане на първа пролет Кметсво с. Еница и НЧ „Изгрев-1897“ с. Еница 0877202239
4-8.04.2023 с. Бреница Седмица на детската книга и изкуствата НЧ „Народно съзнание-1897“ с. Бреница 0877202239
08.04.2023 с. Лазарово Лазаровден НЧ „Димитър Цонов-1903“ с. Лазарово 0877202239
08.04.2023 с. Бреница Лазаровден НЧ „Народно съзнание-1897“ с. Бреница 0877202239
02.04.2023 с. Лазарово Цветница НЧ „Димитър Цонов-1903“ с. Лазарово 0877202239
10-14.04.2023 с. Лазарово Великденска работилница НЧ „Димитър Цонов-1903“ с. Лазарово 0877202239
10-14.04.2023 с. Бреница Великденски работилници НЧ „Народно съзнание-1897“ с. Бреница 0877202239
13.04.2023 с. Еница Великденска работилница с деца Кметство Еница и НЧ „Изгрев-1897“ с. Еница 0877202239
14.04.2023 гр. Кнежа Великденско детско утро Община Кнежа и МКБППМН 0877202239
01.05.2023 лесопарк „Гергана“ Фолклорно надпяване – „Майски кукутановец 2022“ Община Кнежа 0877202239
02.05.2023 гр. Кнежа Рамазан Байрам „Имам“ и Мюсюлманско настоятелство гр. Кнежа 0877202239
04.05-05.05.2023 г. Гр. Кнежа Фестивал „Джаз в парка“ Община Кнежа и НЧ „Борба 1896“ гр. Кнежа 0877202239
13.05.2023 с. Лазарово Традиционно честване в памет на загиналите партизани от с. Лазарово Кметство с. Лазарово 0877202239
14.05.2023 с. Еница Традиционен събор на с. Еница Кметство с. Еница и НЧ „Изгрев – 1897“ с. Еница 0877202239
18.05.2023 г. с. Бреница Спасовден – курбан на с. Бреница Кметство с. Бреница и НЧ „Народно съзнание-1897“ с. Бреница 0877202239
24.05.2023 с. Бреница Честване Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност Кметство с. Бреница, НЧ „Народно съзнание-1897“ и ОУ „Христо Нотев“ с. Бреница 0877202239
24.05.2023 с. Лазарово Честване Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност НЧ „Димитър Цонов-1903“ с. Лазарово 0877202239
24.05.2023 гр.Кнежа Честване Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност Община Кнежа 0877202239
25.05.2023 с. Еница Честване Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност Кметство с. Еница и НЧ „Изгрев – 1897“ с. Еница 0877202239
01.06.2023 гр. Кнежа Международен ден на детето Община Кнежа и МКБППМН 0877202239
01.06.2023 с. Еница Международен ден на детето Кметство с. Еница и НЧ „Изгрев – 1897“ с. Еница 0877202239
01.06.2023 с. Лазарово Международен ден на детето НЧ „Димитър Цонов-1903“ с. Лазарово 0877202239
01.06.2022 с. Бреница Международен ден на детето Кметство с. Бреница и НЧ „Народно съзнание-1897“ с. Бреница 0877202239
01.06.2023 с. Еница Ден на Ботев и загиналите за свободата на България Кметство с. Еница и НЧ „Изгрев – 1897“ с. Еница 0877202239
02.06.2023 с. Бреница Ден на Ботев и загиналите за свободата на България Кметство с. Бреница и НЧ „Народно съзнание-1897“ с. Бреница 0877202239
02.06.2023 гр. Кнежа Ден на Ботев и загиналите за свободата на България Община Кнежа 0877202239
02.06.2023 с. Лазарово Ден на Ботев и загиналите за свободата на България Кметство с. Лазарово и НЧ „Димитър Цонов-1903“ с. Лазарово 0877202239
08.06.2023 с. Бреница 81 години от рождението на Боян Милачков Кметство с. Бреница и НЧ „Народно съзнание-1897“ с. Бреница 0877202239
с. Бреница XVIII Регионален многожанров фестивал за художествена самодейност на инвалиди от Плевенски регион „Бреница пее и танцува“ Община Кнежа, Кметство с. Бреница, НЧ „Народно съзнание-1897“ с. Бреница и Клуб на инвалида с. Бреница 0877202239
24.06.2023 с. Еница Еньовден – курбан на с. Еница Кметство с. Еница и НЧ „Изгрев – 1897“ с. Еница 0877202239
28.06.2023 Гр. Кнежа Курбан Байрам „ИМАМ“ и Мюсюлманското настоятелство гр. Кнежа 0877202239
гр. Кнежа Рок-фест Кнежа 2023 Община Кнежа 0877202239
27.07.2023 църква Св. Великомъченик Панталеймон Кметство с. Лазарово 0877202239
30.07.2023 НЧ „Борба-1896“
гр.Кнежа
Регионална среща – надпяване на пенсионерските клубове „Песен се носи над равнополе“ Община Кнежа и ПК „Дълголетие“ 0877202239
25.08.2023

27.08.2023

гр. Кнежа Панаирни дни Кнежа Община Кнежа 0877202239
15.09.2023 гр. Кнежа Конкурс за детска рисунка „Младият Пикасо“ Община Кнежа и МКБППМН 0877202239
22.09.2023 с. Бреница Ден на независимостта на България НЧ „Народно съзнание-1897“ с. Бреница 0877202239
01.10.2023 с. Еница Ден на възрастните хора Кметство с. Еница и НЧ „Изгрев – 1897“ с. Еница 0877202239
01.10.2023 ресторант “ Хибрид“ Ден на възрастните хора Община Кнежа 0877202239
05.10.2023 ресторант „Хибрид“ Международен ден на учителя. Награждаване на учители. Община Кнежа 0877202239
01.11.2023 с. Еница Ден на народните будители Кметство с. Еница и НЧ „Изгрев – 1897“ с. Еница 0877202239
01.11.2023 с. Бреница Ден на народните будители Кметство с. Бреница и НЧ „Народно съзнание-1897“ с. Бреница 0877202239
01.11.2023 с. Лазарово Ден на народните будители НЧ „Димитър Цонов-1903“ с. Лазарово 0877202239
14.11.2023 с. Еница Честване на световния ден за борба с диабета Кметство с. Еница и НЧ „Изгрев – 1897“ с. Еница 0877202239
21.11.2023 с. Бреница Ден на християнското семейство Кметство с. Бреница и НЧ „Народно съзнание-1897“ с. Бреница 0877202239
22.11.2023 НЧ „Димитър Цонов-1903“ с. Лазарово Традиционен събор на с. Лазарово Кметство с. Лазарово и НЧ „Димитър Цонов-1903“ с. Лазарово 0877202239
21.11.2023 с. Еница Ден на християнското семейство Кметство с. Еница и НЧ „Изгрев – 1897“ с. Еница 0877202239
23.11.2023 гр. Кнежа 80 години град Кнежа – празник на града Община Кнежа 0877202239
01.12.2023 с. Еница Запалване на коледните светлини Кметство с. Еница и НЧ „Изгрев – 1897“ с. Еница 0877202239
01.12.2023 с. Лазарово Запалване на коледните светлини НЧ „Димитър Цонов – 1903“ с. Лазарово 0877202239
23.12.2023 с. Бреница Коледен концерт Кметство с. Бреница и НЧ „Народно съзнание-1897“ с. Бреница 0877202239
01.12.2023 гр. Кнежа Запалване на коледните светлини Община Кнежа 0877202239
24-30.12.2023 с. Еница Коледен концерт Кметство с. Еница и НЧ „Изгрев – 1897“ с. Еница 0877202239
23.12.2023 НЧ „Борба-1896“ гр. Кнежа Коледен концерт Община Кнежа 0877202239
31.12.2023 гр. Кнежа Посрещане на 2023 година Община Кнежа 0877202239
Back to top button