Международна конференция в Свищовската академия представи резултатите от проект за предприемачество

На 27.05.2021 г. в Аула „Проф. Д. Бъров“, Ректорат, Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“ гр. Свищов проведе международна конференция, посветено на резултатите по Проект № 2018-1-BG01-KA202-047867 “ECVET професионално обучение за подобряване на предприемаческите умения на младите хора в малки и средни предприятията чрез програма по управленско счетоводство“, финансирано по Програма Еразъм + на Европейската комисия.

Сред официалните гости на международното събитие бяха ректорът на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ гр. Свищов – проф. д-р Марияна Божинова, зам.-кметът на Община Свищов – д-р Анелия Димитрова, директорът на Дирекция „Бюро по труда“ – г-жа Емилия Захариева, предприемачът от Белгия и партньор по проекта – г-н Карел ван Исакер, експертите от Згура-М, България, партньор по проекта – г-жа Василка Събева и г-жа Петя Грудева.

Участие в събитието по разпространението на резултатите от Проект № 2018-1-BG01-KA202-047867 взеха експерти от Община Свищов и Дирекция “Бюро по труда“ гр. Свищов; директорът и педагогическия състав от Професионалната държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“ гр. Свищов; директорът и педагогическия състав от Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“ гр. Свищов; представители на Средно училище „Димитър Благоев“, Средно училище „Николай Катранов“; експерти от Центрове за професионално обучение, лицензирани към НАПОО; предприемачи от малкия и среден бизнес и други заинтересовани безработни или заети лица.

В първата панелна сесия, ръководителят на проекта – доц. д-р Христо Сирашки, представи пред участниците съдържанието на проекта и резултатите от неговото изпълнение. Той изтъкна, че с договор № 2018-1-BG01-KA202-047867 между Центъра за развитие на човешките ресурси като номинирана агенция на Р България на ЕК по Програма Еразъм + и Стопанска академия „Д. А. Ценов“ гр. Свищов като координатор (бенефициент) е отпусната финансова подкрепа в размер на 206 449 EUR за изпълнението му при продължителност от 24 месеца (по-късно е одобрено удължаване със 6 месеца) за времето от 17.12.2018 г. до 16.06.2021 г.

В продължение, доц. Сирашки посочи, че:
1. Проектните дейности се изпълняват в съответствие с изискванията на Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, сектор „Професионално образование и обучение“ и в партньорство с Gazi University, Турция; Zgura-M, България; PHOENIXKM BVBA, Белгия и Еlectronic Compass, Гърция.
2. Целевите групи по проекта са безработни лица и неквалифицирани амбициозни предприемачи (със специален акцент върху жените предприемачи); предприемачи, претърпели провал в дейностите си до сега; лица със статут на бежанци/ имигранти; лица в социално неравностойно положение.
3. Разработени са следните интелектуални продукти:
– ИР1: Курс за обучение по Управленско счетоводство, базиран на ECVET, предназначен за обучителни центрове, в т.ч.: учебен план за учители /учащи, ECVET базирани; наръчник за учители/обучители с указания как да провеждат курса; пилотно обучение на млади предприемачи; терминологичен речник; инструментариум за самооценка.
– ИР2: Мобилно приложение за обучение, основан на модулен подход и казуси, в т.ч.:
подробно съдържание за учебния курс; речник на термините; инструмент за самооценка; он-лайн инструменти за управленско счетоводство.
– ИР3: Доклад за педагогическо въздействие и добри практики, в т.ч.: доклад за педагогическо въздействие и най-добри практики с представени най-добри практики от пилотната дейност, групирани по държави.

Гостът на събитието и партньор по проекта г-н Карел Ван Исакер, представи пред участниците успешни практики при подкрепа на младите предприемачи в Белгия. Специално място в презентацията му бе отделено на устойчивостта на интелектуалните резултати от проект № 2018-1-BG01-KA202-047867.
Събитието продължи с демонстрация на ИР2 Мобилно приложение и обучителна платформа по проект № 2018-1-BG01-KA202-047867, направена от г-жа Василка Събева – експерт в Згура-М ЕООД, България – партньор по проекта.

Втората панелна сесия премина в дискусия за осигуряване на устойчивост и бъдещо прилагане на интелектуалните резултати по проект № 2018-1-BG01-KA202-047867. В дискусията активно участваха, както бенефициента и партньорите, така и представители на Дирекция „Бюро по труда“ гр. Свищов, Центрове за професионално обучение, професионални гимназии, предприемачи, безработни и заети лица.

Събитието по разпространение на резултатите по проект № 2018-1-BG01-KA202-047867 завърши с коктейл с индивидуални пакети. Всеки от участниците получи дисеминационни материали и сертификат за участие.

Новините на Плевен Нюз - вече и в Instagram. Акцентите от деня са в нашата Фейсбук страница. За да проследявате всичко най-важно следвайте ни и в Twitter, Youtube. Последвайте ни и в Google Новини! Изпращайте снимки и информация на plevennewss@gmail.com по всяко време на денонощието!
Back to top button