МУ-Плевен провежда кандидатстудентска кампания под мотото „Успяваме заедно“

Кандидатстудентска кампания 2021 с виртуални срещи и повече дати за конкурсни изпити провежда МУ-Плевен

Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) провежда гъвкава целогодишна кандидатстудентска кампания под мотото „Успяваме заедно“ с включване на електронни събития и изпити, съобразени с динамичната епидемична обстановка в страната и препоръките на отговорните институции, с цел осигуряване на пълна безопасност на своите кандидат-студенти.

Университетът стартира нова инициатива в Кандидатстудентска кампания 2021 – провеждане на виртуални срещи с кандидат-студентите. На тях ще бъдат представени възможностите за обучение, които предлага университетът, както и начините за кандидатстване. Датите за предстоящите виртуални дискусии са: 11.02.2021 г. от 15:00 ч. за всички желаещи и 18.02.2021 г. от 15:00 ч – за организирани заявки от средните училища.

За прием в десетте бакалавърски специалности кандидат-студентите могат да участват в класирането с оценка от зрелостен изпит и с явяване на една или повече дати за тест по биология – електронно или присъствено. Висшето училище ще предложи през тази кампания повече възможности за явяване на конкурсните изпити по биология за бакалавърските специалности.

Изпитите започват още през февруари: на 27 февруари и на 03 април тестът е онлайн, а на 28 март и на 10 юни – присъствен. Подаването на документи е електронно, чрез системата на сайта на МУ-Плевен, а срокът за заявка на желание за явяване на първия тест по биология е от 15 до 24 февруари 2021 г.

За двете магистърски програми „Медицина“ и „Фармация“ на МУ-Плевен кандидатите имат две възможности за присъствено явяване на изпит през месеците март и юли – на 27 март и 01 юли. За удобство на кандидат-студентите МУ-Плевен ще проведе двата конкурса по биология и химия в един ден със съкратена продължителност – общо четири часа, без фиксиране на продължителността на представянето по отделните дисциплини.

Back to top button