В НАП – Плевен са издадени близо 6 000 ПИК от началото на годината

В офиса на Националната агенция за приходите /НАП/ в Плевен от началото на годината до момента са издадени на клиенти близо 6 000 ПИК /Персонален идентификационен код (ПИК)/. Това съобщи за Плевен нюз Рени Дудева – Главен инспектор по приходите в Отдел „Услуги за клиенти“ в агенцията.

Тя уточни, че тези, които нямат ПИК, могат да получат код веднага, след подаване на заявление във офиса. Услугата е безплатна и отнема около 10 минути, отбеляза Дудева.

Получаването на ПИК става лично само в офис на НАП, чрез изрично упълномощено лице или от изрично посочено в заявлението лице.

Чрез този код клиентите на администрацията могат :

  • да правят справки – например – върху каква сума работодателите, внасят осигурителните им вноски; наличие на задължения към данъчно-осигурителната сметка/ публични институции;
  • да подават искане за издаване на документ – например за липса или наличие на задължения;
  • да подават декларации – например – Годишна данъчна декларация за облагане на доходите (по чл. 50 от ЗДДФЛ) за ползване на облекчение за деца;
  • И много други.

Притежателите на  ПИК могат сами чрез профила си в потребителския интерфейс да променят своя  e-mail и телефон, както и да се отказват от вече заявени услуги и да променят съществуващ ПИК.

Подробна информация за получаване на ПИК от НАП, има в сайта на приходната агенция www.nap.bg, а телефонна консултация по тези въпроси може да се направи с Информационния център на НАП на телефон: 0700 18 700 и имейл infocenter@nra.bg,

Back to top button