Новата ЦИК встъпи в длъжност

Централната избирателна комисия, назначена с Указ №131 от 10 май 2021 г. на президента на Република България (обн., ДВ, бр. 39 от 12 май 2021 г.), встъпи в длъжност. Комисията беше посрещната от своите предшественици с пожелание за успех в организирането и произвеждането на честни и демократични избори.
Централната избирателна комисия е в състав:
Председател: Камелия Нейкова
Заместник-председатели:
Димитър Димитров
Емил Войнов
Росица Матева
Цветозар Томов
Секретар:
Севинч Солакова
Членове: Георги Баханов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева.

Back to top button