Спазен беше обичаят за отбелязване на Бабинден в с. Малчика

Бабинден е един от големите народни женски празници, посветен на „бабите“ – жените, които помагат при раждане, и на младите булки и невести, които са раждали.

Празникът Бабинден е намерил място и в съвременния ни живот, въпреки че времето на бабите, които да израждат деца отдавна е отминало, но пък са останали бабите, които помагат при отглеждането на своите внуци. И тъкмо за тях беше организирано днешното отбелязване на този празник.

Бяха поканени децата родени през 2020 год, които живеят в Малчика или един от родителите им е от селото заедно със своите майки и баби, за да продължим традицията с поливането на бабата, даряването й с кърпа, чорапки за децата и връзване на паричка с червен конец на ръчичките им.

Глория Георгиева

Глория Георгиева – главен редактор на сайта „Плевен Нюз“ и фотограф на медията
Back to top button