Създадена е оптимална организация на работата по произвеждане на изборите на 2 октомври

Създадена е оптимална организация на работата по произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022год. Това стана ясно по време на работна среща за осъществяване на организационно-техническа подготовка на изборите. Срещата, която бе открита от Областния управител на Област Плевен , се проведе днес, 1 септември, в заседателната зала на Областна администрация.

Присъстваха представители от институциите – участници в изборния процес: ОДМВР – Плевен, РДПБЗН – Плевен, „Информационно обслужване“ АД, Община Плевен, РЗИ Плевен, РИК – 15 Плевен и „Електроразпределителни мрежи – запад“ АД и членовете на техническия екип от страна на Областна администрация Плевен.

Дневният ред бе структуриран в няколко точки. Докладвано бе за готовността им за произвеждане на изборната кампания, актуализирани бяха контактите за връзка в изборната нощ с ОД на МВР – Плевен, РД ПБЗН – Плевен и „Електроразпределителни мрежи – Запад“ АД.

Здравната обстановка в областта е спокойна, не се очаква обявяване на противоепидемични мерки на територията на Област Плевен, докладваха от Регионалната здравна инспекция.

Главният секретар на Областна администрация Ирена Христова – ръководител на Техническия екип за осъществяване на организационно-техническа подготовка за произвеждане на изборите и председателят на РИК 15 Плевен Николай Яков докладваха за разпределението на СИК по зали и тяхната вместимост. Очаква се да бъдат получени 15 броя тестови машини с инсталирана демо версия за гласуване в изборите, които ще бъдат разпределени, както следва: по 2 бр. за Общините Плевен, Долна Митрополия и Червен бряг, като едната ще е за съответния общинския център, а другата ще е мобилна; по една за останалите общини от областта. В услуга на гражданите една машина ще бъде поставена във фоайето на областната администрация.

Набелязани бяха действия за успешното произвеждане на изборите, както и мерките, които следва да се предприемат за организацията на разпространението на материалите и изборните книжа, а също и относно посрещането на секционните избирателни комисии в нощта на изборите, когато ще се предават протоколите в Районната избирателна комисия.

Back to top button