Отчет за използваните средства трябва да представят фирмите, получили подкрепа с оборотен капитал

Всички одобрени кандидати за подпомагане с оборотен капитал, засегнати от временните противоепидемични мерки, са длъжни да представят отчет за използваните средства през модула „Комуникация с УО“ на Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

Срокът, в който кандидатите могат да използват получената подкрепа (да извършат допустимите разходи) е 3 месеца от датата на предоставяне на безвъзмездната финансова помощ. В рамките на един месец след този срок дружествата трябва да се отчетат за използваните средства. Ако не бъде подаден отчет, предприятията ще трябва да възстановят средствата, уточняват от приходната агенция.

Особеното при кандидатите, участвали и във фаза 1 и във фаза 2 е, че те трябва да подадат един общ отчет, като продължителността на изпълнение на всяко заявление за подкрепа е 3 месеца от датата на предоставяне на безвъзмездната финансова помощ, но срокът за отчитане в този случай е 1 месец след срока за изразходване на получените средства за подпомагане от фаза 2.

Кандидатите, които ще участват и в бъдещата трета фаза на проекта, ще подават отчетите си за нея отделно. Образецът на отчетния документ, който кандидатите трябва да подадат през ИСУН съдържа следната информация:

-кратко описание за същността на проектната дейност, изпълнена за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19;

-кратко описание на извършените разходи и периодът, в рамките на който са извършени разходите; изпълнение на мерките за информиране и публичност;

-проведена ли е процедура за избор на изпълнител с „Публична покана“.

Глория Георгиева

Глория Георгиева – главен редактор на сайта „Плевен Нюз“ и фотограф на медията
Back to top button