Плевен изпълнява поредица от мерки за подобряване чистотата на въздуха в града

В Плевен общинските съветници ще обсъдят отчет за изпълнението на програмата за чистотата на въздуха в края на този месец, съобщиха от общината.

С решение от октомври 2016 г. Общинският съвет прие програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане нормите за качество на атмосферния въздух (КАВ) на територията на областния град по показатели фини прахови частици с размер до 10 цт (ФПЧ10) и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ).

Внесеният в деловодството на съвета отчет показва, че по линия на националната програма за енергийна ефективност на местно ниво за 2020 г. са консултирани над 800 граждани. Подписаните договори за целево финансиране са за 34 обекта, а в експлоатация са въведени 13 санирани сгради. Чрез „Топлофикация“ към топлопреносната мрежа са присъединени 255 нови потребители така общият им брой става 31 830 – 29 625 битови, 165 бюджетни, 1 769 стопански и 16 промишлени. Пуснати са в действие 18 абонатни станции. Изградена е нова газоразпределителна мрежа с дължина почти 3 километра с присъединени 222 нови домакинства.

Извършената цялостна подмяна на тролейбусния парк с нов екологосъобразен транспорт. Броят на превозваните пътници през 2020 г. е 15,5 милиона, от тях с билети около 3 милиона, с абонаментни карти – 12,4 милиона. След въведените мерки в епидемичната обстановка пътуващите с билети са с 26 на сто по-малко спрямо 2019 г., а пътуващите с карти – почти 24 на сто по-малко.

Монтирани са 146 нови пътни знаци за по-добра организация на движението, подновена е хоризонталната маркировка пред всички детски и учебни заведения. Монтирани са нови 344 метра предпазни пешеходни парапети, ремонтирани са стари. Ремонтираните улици по текущи ремонти са 9 900 кв.м. През годината са представени 11 училищни екопроекти пред ПУДООС, се посочва в отчета.

Глория Георгиева

Глория Георгиева – главен редактор на сайта „Плевен Нюз“ и фотограф на медията
Back to top button