Община Плевен с Комплексна програма за качество на атмосферния въздух за периода 2021 – 2025 г.

Съветниците приеха „Комплексна програма за качество на атмосферния въздух за периода 2021 – 2025 г. на Община Плевен

„Комплексна програма за качество на атмосферния въздух за периода 2021 – 2025 г. на Община Плевен“ беше приета на първото за годината редовно заседание на Общински съвет – Плевен, днес. С нея се извършва анализ и преразглеждане на основните източници на замърсяване, както и оценка на ефективността на изпълняваните мерки и тяхното актуализиране и привеждане в съответствие с действителната към момента обстановка с оглед намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми за качество на атмосферния въздух в община Плевен към 2025 г.

Комплексната програма за качество на атмосферния въздух се разработва за замърсителите фини прахови частици (фракция ФПЧ10) и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ). Основната цел на програмата е да се идентифицират и планират най-подходящите към местните условия и ефективни мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух, които да доведат до постигане и поддържане на определените в европейското и националното законодателство норми за опазване на човешкото здраве.

Целта на общинската администрация е да осигури добро качество на атмосферния въздух, отговарящо на нормативните изисквания и по-конкретно достигане и последващо поддържане на допустимите стойности.

На база направената комплексна оценка по отношение ФПЧ10 и ПАВ, както и въз основа на анализа на ефективността на досега прилаганите мерки за подобряване на програмата, са предложени мерки за постигане на заложените цели. Те са групирани по източниците на емисии:

1. Мерки за намаляване емисиите на ФПЧ10 и ПАВ от битово и обществено отопление с твърди горива;
2. Мерки за намаляване емисиите на ФПЧ10 от транспорта;
3. Мерки от общ характер, както и според етапите на планиране:
1) Мерки с постоянен характер – това са мерки, които се прилагат през целия период на действие на програмата за намаляване емисиите от битовото отопление, от транспорта  и с общ характер;
2) Краткосрочни мерки – чиито срок за изпълнение е в рамките на 1 година от приемане на програмата
3) Средносрочни мерки – мерки, които се прилагат до средата на периода на програмата – 2023 г., и
4) Дългосрочни мерки – прилагането им започва от 2023 г. и се прилагат до края на 2024 г.

В резултат на реализираните мерки, заложени в предходните програми за качеството на атмосферния въздух, от 2016 г. в Автоматичната измервателна станция в Плевен се регистрира тенденция към намаление както на броя денонощия с превишена норма, така и на средногодишната концентрация на фините прахови частици.

Новините на Плевен Нюз - вече и в Instagram. Акцентите от деня са в нашата Фейсбук страница. За да проследявате всичко най-важно следвайте ни и в Twitter, Youtube. Последвайте ни и в Google Новини! Изпращайте снимки и информация на plevennewss@gmail.com по всяко време на денонощието!

Свързани статии

Back to top button