Инвестиционната програма на Плевен предвижда ремонт на общинската автогара

Инвестиционната програма на Плевен предвижда ремонт на общинската автогара през тази година. Това показват данните от актуалния бюджет за 2021 г., утвърден от Общинския съвет.

В документа са заложени общо 9 766 700 лева инвестиции, за които се разчита на собствени приходи, от целева субсидия от Републиканския бюджет и от добро и ефективно усвояване на средствата по оперативните програми на Европейския съюз.

Според икономистите в общината ремонт на автогарата е нужен, за да отговори тя на изискванията за транспортен център от такъв ранг – един от големите в тази част на Северна България. Проектът за нейното обновление предвижда редица придобивки за автобусните превозвачи и за пътниците.

Съоръжението е общинска собственост и това носи приходи в местния бюджет. Коронакризата обаче се отрази негативно през 2020 г. Приходите от транспортното съоръжение са по-малко от плануваните с около 100 000 лева. Реализирани са 325 340 лева при план 450 000 лева.

В инвестиционната програма на община Плевен са включени още неотложни ремонти – на художествената галения „Илия Бешков“, на детските градини „Кокиче“ и „Звънче“, на общинския път към завод „Рубин“.

Инвестиции са планирани за укрепване и на две свлачища. Едното се появи в така наречената Регионална система за управление на отпадъците в с. Буковлък /новото регионално депо на Плевен/, а второто е по пътя за с. Коиловци.

Пълният списък на обектите, видовете разходи и източниците на финансиране, е част от Бюджет 2021.

Глория Георгиева

Глория Георгиева – главен редактор на сайта „Плевен Нюз“ и фотограф на медията
Back to top button