Пресконференция по проект „Утвърждаване на екологосъобразния обществен електротранспорт в Плевен”

В Заседателната зала на Община Плевен се проведе встъпителна пресконференция по проект „Утвърждаване на екологосъобразния обществен електротранспорт в Плевен”. Той се реализира по административен договор за БФП № BG16M1OP002-5.004-0006-C01 (№Д-34-124 /19.11.2019 г.), който се осъществява с финансовата подкрепа на Процедура № BG16M1OP002-5.004 „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“ по Приоритетна ос 5: „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от държавния бюджет на Република България.

Общата стойност на проекта е 17 951 744,44 лв., от които:
– Безвъзмездна финансова помощ от Кохезионния фонд – 12 747 404,66 лв.
-Съфинансиране от националния бюджет на РБ – 2 249 542,00 лв.
-Съфинансиране от бенефициента – 2 954 797,78 лв.
Началото на проекта е 04.12.2019 г., а краят – на 04.09.2023 г.

Общата цел на проекта е да допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух посредством намаляване нивата на фини прахови частици (ФПЧ10) и азотни оксиди (NOx) за достигане на утвърдените норми в атмосферния въздух чрез предприемането на мерки за подмяна на старите превозни средства на обществения градски транспорт с модерни екологични транспортни средства.

Специфични цели на проекта:
Специфична цел 1:Опазване на околната среда чрез подобряване характеристиките на превозните средства, обслужващи общинския транспорт;
Специфична цел 2:Спестяване на енергия;
Специфична цел 3:Намаляване на шума и вибрациите в градските райони;
Специфична цел 4:Повишена привлекателност на обществения транспорт чрез подобряване на надеждността, комфорта и времето за придвижване;
Специфична цел 5:Постигане на изцяло екологично чист масов градски обществен транспорт с нулеви вредни емисии.

Дейностите по проекта са следните:
Дейност 1.Подготовка на проектно предложение;
Дейност 2.Доставка на нови електрически автобуси и зарядни станции за тях;
Дейност 3.Проектиране, авторски надзор, изпълнение на СМР за изграждане на местата на зарядни станции в двете депа, собственост на оператора и осигуряване на електрозахранването на зарядните станции;
Дейност 4.Строителен надзор и оценка за съответствието;
Дейност 5.Интегриране на новопридобитите електрическите автобуси към съществуващите интелигентни транспортни системи;
Дейност 6.Управление на проекта, осигуряване на информация и комуникация и разработване на документации за обществени поръчки.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта:
-Население, обхванато от мерките за намаляване на количествата на ФПЧ10 и азотни оксиди и Доставени 14 броя нови електрически автобуси „соло“ и 14 броя бавнозарядни станции към тях;
-Повишено качество на предлаганата транспортна услуга, осигуряване на удобство и привлекателност за пътниците;
-Намаляване на разходите за електроенергия и поддръжка на подвижния състав на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД;
-Намаляване нивата на вредни емисии и газове и подобряване качеството на атмосферния въздух;
-Намаляване нивата на шумовото замърсяване в града.

Очаква се електробусите да бъдат доставени в Плевен до края на 2021 година. Всеки от тях ще разполага с общо 64 места, от тях 32 седящи /без водача/, останалите за правостоящи. Зареждането на батериите, чиято гаранция от производителя е 8 години, ще става през нощта, с едно зареждане ще издържат две работни смени или около 300 км пробег. Електробусите са с дължина 12 метра, с 3 обслужващи врати, място за хора със затруднено придвижване и за детски колички и с осигурен достъп за тях чрез платформа на средната врата.

Новините на Плевен Нюз - вече и в Instagram. Акцентите от деня са в нашата Фейсбук страница. За да проследявате всичко най-важно следвайте ни и в Twitter, Youtube. Последвайте ни и в Google Новини! Изпращайте снимки и информация на plevennewss@gmail.com по всяко време на денонощието!
Back to top button