Приеха бюджет 2021 г. на Община Плевен

С 29 гласа “за“, 9 „въздържал се“ и нито един „против“, Общински съвет – Плевен прие сборния бюджет на Общината за 2021 година. Обсъждането на предложения проект продължи близо 3 часа, по време на които бяха направени редица предложения по внесения текст. Част от допълненията бяха приети, други – не получиха нужната подкрепа.

Общо 125 643 919 лв. е размерът на бюджета на Община Плевен за текущата 2021 г.

Без гласове „против” бюджетът на Община Плевен за 2021 г. днес беше приет
Без гласове „против” бюджетът на Община Плевен за 2021 г. днес беше приет

Приходната част на Бюджет`2021
Изготвянето на приходната част на бюджета е извършено при спазване на размерите на бюджетните взаимоотношения между Централния бюджет и бюджета на Община Плевен. Общият размер на приходите в Бюджет 2021 г. е 125 643 919 лв., от тях: приходи за делегирани от държавата дейности – 84 887 071 лв., приходи за местни дейности и държавни дейности, дофинансирани с местни приходи – 40 756 848 лв. Последните включват: данъчни приходи – 17 390 000 лв.; неданъчни приходи – 15 713 600 лв.; трансфери от централния бюджет за местни дейности – 5 510 200 лв. /обща изравнителна субсидия –  344 100 лв. и за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища – 300 300 лв., целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности – 1 865 800 лв./ Планираните постъпления от имуществени и други данъци са намалени спрямо плана за 2020 г. с 1 505 000 лв., което се дължи на отчетеното изпълнение на този вид приходи – 17 393 923 лв. за 2020 г. Данъчната тежест за гражданите и бизнеса се запазва, като размерът на имуществените данъци не се променя спрямо предходните години.  Намален е и разчетът на постъпленията от неданъчни приходи – спрямо плана за 2020 г. с 2 552 471 лв. Това се дължи най-вече на продължаващата епидемична обстановка и свързаните с нея мерки за преодоляването й.

Разходна част на Бюджет`2021
Общият размер на разходите за 2021 г. е 125 643 919 лв. Тук влизат: разходи за делегирани от държавата дейности – 84 887 071 лв.; разходи за местни дейности – 37 790 703 лв.; дофинансиране на държавни дейности с местни приходи – 2 968 145 лв. По функции традиционно с най-голям относителен дял в разходите  е функция „Образование“ с 49.23 %, следвана от „Жилищно строителство и БКС“ със 7.74 %, „Икономически дейности“ – 7.54 %, „Общи държавни служби“ – 7.28 %, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – 6.51 %, „Култура, спорт, почивка и религиозни дейности“ – 5.74 % и т.н.

Инвестиционна програма
Инвестиционната програма за 2021 г. на Община Плевен в  предложения проект е в размер на 9 706 700 лв. За финансирането й ще се разчита на собствени приходи, целева субсидия от Републиканския бюджет и на добро усвояване на средствата по оперативните програми на Европейския съюз. В Инвестиционната програма е включено разширение на гробищния парк „Чаира“, ремонт на ХГ „Илия Бешков“, на Автогарата, на детските градини „Кокиче“ и „Звънче“, на общински път към завод „Рубин“; основен ремонт на тротоара на бул. „Данаил Попов“ от площад „Ст. Стамболов“ до ул. „Цар Борис III“; укрепване на свлачището при новата Регионална система за управление на отпадъците в с. Буковлък, на свлачището по пътя за с. Коиловци и др. Пълният поименен списък на обектите, видовете разходи и източниците на финансиране, е част от решението за Бюджет 2021.

След дебат и гласуване в раздел „Източник на финансиране „Други бюджетни средства, в т.ч. преходни остатъци от трансфери и инвестиционни кредити“ бяха добавени две нови точки – осигуряване на фадрома за нуждите на кметство Гривица – 25 000 лв., и трактор за нуждите на кметство Брестовец – 35 000 лв. Така общата сума по раздела в размер на 5 225 479 се променя на 5 285479 лв., а окончателната сума на Инвестиционната програма – от 9 706 700 лв. на 9 766 700 лв.

Културен календар

Средствата за културни мероприятия в Културния календар на Община Плевен тази година са общо 333 300 лв. Календарът включва четири раздела, първият от които е традиционни и протоколни прояви.

Вторият раздел е с прояви с национално и международно значение. Сред заложените събития тук са: VI Международен фестивал за маримба и ударни инструменти /29 юни – 4 юли/; Международен куклен фестивал „Шарено петле“ /м. юли/; Международен ЕСЕН джаз фестивал „Плевен 2021″ /м. септември/ Национален хоров конкурс „Маестро Иван Вълев“ /м. септември/; Трети Биг Бенд Фест „От Бай Дико до…. Тико, Тико“ /м. септември/; Конкурс за българска драматургия „Иван Радоев“; Национална юбилейна изложба за 120 години от рождението на Илия Бешков /м. октомври/. Съветниците допълниха раздела с нова т.14 – опера „Набуко“ – финансови средства за реализация на проекта 6 000 лв.

Трети раздел на Календара са съвместни проекти на Община Плевен с културни институти и различни обществени и творчески организации на проектен принцип. С част от предвидената сума в размер на 35 000 лв. ще се дофинансират нереализираните проекти от втората сесия през 2020 г.

Четвърти раздел е предвиден резерв в размер на 10 000 лв.

Спорт

Средствата в група „Физическа култура и спорт“ „местни дейности“ през 2021 г. са в размер общо на 440 000 лв. В това число:

  • за ДЮШ ОФК „Спартак – Плевен“ – 100 000 лв.;
  • за ДЮШ „Вихър“ гр. Славяново – 10 000 лв.;
  • за ДЮШ БК „Спартак – Пл.“ – 60 000   лв.;
  • ДЮШ ФК „Спартак 1919″ – 15 000 лв.
  • За подпомагане на клубовете по реда на Наредба №33 – 200 000 лв.;
  • За Ученически игри – 15 000 лв.;
  • За проявата „Спортист на годината“ – 2 000 лв.
  • За четири футболни клуба в малките населени места – по 1 000 лв.;
  • За Спортен календар на Общината – 32 600 лв. Календарът включва: Масова спортна проява приключенска игра – ориентиране „Обичам Плевен“ / „Открий Плевен“ /м. април на пл. „Възраждане“/; Организиран преход за ученици до хижа „Среброструй“ /м. април/; Волейболен турнир за Празника на Плевен 15 май; Детски футболен турнир за „Купа Плевен“; Туристически празник по случай 120 години ТД „Кайлъшка долина“; Международен турнир по борба „Освобождение; др.

Останалите средства в този раздел остават в „Резерв“.

Други акценти в Бюджет`2021

И тази финансова година на първото родено дете през 2021 г. в община Плевен, на което родителите са пълнолетни граждани и с постоянен и настоящ адрес на територията на общината, ще се предоставят 600 лв. от общинския бюджет;

При навършване на 100-годишна възраст на жител ще се предоставят 500 лв. от общинския бюджет;

Кметът на Общината може да извършва разходи до 300 лв. за еднократни помощи на нуждаещи се жители от община Плевен;

За подпомагане дейността и за съвместни мероприятия с Община Плевен на други обществени организации са предвидени до 25 000 лв.;

За подпомагане на младежки инициативи и включването им в Календар за младежки дейности на Община Плевен заложеното финансиране е в размер до 10 000 лв.;

За покриване стойността на картите за пътуване на Почетни и Заслужили граждани на Община Плевен по всички тролейбусни линии на „Тролейбусен транспорт“ – до 5 000 лв.;

За подпомагане участието в състезания на деца с изявени дарби, съгласно Правилник, приет от Общински съвет – Плевен – средствата в Бюджет 2021 са до 20 000 лв.

Източник:
ОбС - Плевен
Новините на Плевен Нюз - вече и в Instagram. Акцентите от деня са в нашата Фейсбук страница. За да проследявате всичко най-важно следвайте ни и в Twitter, Youtube. Последвайте ни и в Google Новини! Изпращайте снимки и информация на plevennewss@gmail.com по всяко време на денонощието!

Свързани статии

Back to top button