Община Плевен засилва  контрола по спазване на противоепидемичните мерки на пазара за колите

Кметът на Община Плевен Георг Спартански разпореди на изпълнителния директор на „Тибор“ ЕАД и директора на Дирекция „Обществен ред и сигурност“ на Община Плевен да организират непрекъснат контрол по спазване на противоепидемичните мерки при провеждането на пазара за покупко-продажба на моторни превозни средства на 6 февруари 2022 г. След приключване на проверката ще бъде изготвен доклад с констатации.

Действията са във връзка с получено писмо на 26.01.2022 г. от директора на Регионална здравна инспекция – Плевен за резултатите от извършена проверка по спазване на противоепидемични мерки на Пазара за покупко-продажба на моторни превозни средства на ул. „Цар Самуил“ в гр. Плевен, при която е установено, че „работещите и посетителите са без лични предпазни средства, липсва дистанция и еднопосочност на движението“ . Дадени са указания за предприемане на незабавни действия от Община Плевен, предвид констатациите и постоянно увеличаващата се заболеваемост на територията на общината.

В случай, че масовото неспазване на въведените от Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки продължи, провеждането на пазара ще бъде преустановено, считано от 13 февруари 2022 г.

Back to top button