Организира се състезание по английски език за ученици от Кеймбридж училищата в България

За поредна година учениците от СУ „Иван Вазов“, гр. Плевен демонстрираха истински ентусиазъм и сериозни познания по английски език, участвайки в престижното състезание Kangaroo Global Linguistics, организирано от Асоциацията на Кеймбридж училищата в България.

Вътрешноучилищният кръг се проведе на 27.02.2021 от 12:00ч и в него взеха участие 34 ученици, които решаваха тестови задачи в различните нива според Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) и възрастовите изисквания в регламента на състезанието (А1, A1 Senior, A2, B1, B2).

Добрата подготовка и концентрация, както и спокойната приятелска атмосфера по време на състезанието (въпреки взетите строги и необходими мерки в условията на Covid-19) допринесоха за това резултатите на всички участници да са повод за гордост за тях, родителите им и подготвящите ги учители.

Според регламента на състезанието:

„До Националния кръг се допускат до 10% от реално явилите се на Вътрешноучилищния кръг от ниво и не повече от 2-ма участници от ниво с най-много точки. При до 10 участници във Вътрешноучилищния кръг на ниво за Националния се класира един ученик от съответното ниво, при над 10 участници на ниво – двама от съответното ниво. При наличие на повече участници с равен брой точки за Националния кръг се класира най-младият участник“.

За Националния кръг, който ще се проведе на 17.04.2021 година в гр. София (допълнително ще се предостави информация за мястото и часа на провеждане), се класират следните ученици:

Мирослав Петров от 5.д клас за ниво А1

Мартин Мачев от 6.а клас за ниво А1 Senior

Деян Тончев от 6.а клас за ниво А1 Senior

Марина Костова от 7.а клас за ниво А2

Елина Мълчиниколова от 8.г клас за ниво B1

Виктория Ованнисян от 9.в клас за ниво B2

С изключение на Виктория от 9.в клас, всички останали класирани ученици са взели участие в състезанието и през учебната 2019/2020 година, като една част са били класирани и за Националния кръг (Деян с резултат 97,5 точки, Елина с резултат 100 точки, Марина с 97,50). Резултатът на Елина на Националния кръг е 87.50 точки, а резултатът на Марина е 119 точки, което я класира на 2-ро място от 48 участници в нейното ниво.

Успех на чудесните и знаещите ни ученици на Националния кръг на KGL състезанието и през тази година! Сигурни сме, че ще сте сред най-добрите!

Източник:
www.suivanvazov.com

Глория Георгиева

Глория Георгиева – главен редактор на сайта „Плевен Нюз“ и фотограф на медията
Back to top button