Изцяло ще бъдат рехабилитирани улиците „Вит” и „Северна” в индистриална зона

Реконструкция на две важни улици в Индустриалната зона на града започва Община Плевен в началото на новия строителен сезон. Улица „Вит” /от фирма „Изобор” до кръстовището с ул. „Втора задгарова”/ е с дължина 837 м. Тук се предвижда изграждането на нова пътна конструкция в платното за движение, подмяна на всички бордюри и тротоарната настилка, поставяне на бетонни бордюри за ограничаване на тревните площи и пешеходните алеи, за кръстовищата ще бъдат изградени подходи с понижаване на регулата с цел осигуряване на достъпна среда, в участъци, където пътното платно и тротоарът са на едно ниво ще има ивици от тактилни плочки, ще бъде подменено уличното осветление с енергоспестяващи LED осветителни тела.

Стойността на обекта е 1 739 016.20 лева с ДДС. Същите дейности ще бъдат извършени и при рехабилитацията на улица „Северна”, която е с дължина 390.05 метра. Сумата за ремонта на ул. „Северна” е 682 726.21 лв. с ДДС. Парите и за двете улици се осигуряват от спестените европейски средства след проведени  от Община Плевен процедури по обществени поръчки в рамките на Програмния период 2014-2020 г. Срокът за изпълнение на реконструкцията на улиците е 150 календарни дни за всяка от тях.

Глория Георгиева

Глория Георгиева – главен редактор на сайта „Плевен Нюз“ и фотограф на медията
Back to top button