Синя зона няма да работи на 10 декември

Да се преустанови режимът на платено паркиране на пътни превозни средства в обособените зони за платено паркиране на територията на град Плевен на 10.12.2021 г., гласи Заповед на кмета Георг Спартански № РД-10-1653/29.11.2021 г.

Заповедта е издадена на основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 31а от Наредба № 3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на община Плевен и Решение № 349/28.11.2008 г. на Общински съвет – Плевен, за обявяване на 10 декември за празничен неработен ден за учрежденията, звената и организациите на бюджетна издръжка от Община Плевен.

Глория Георгиева

Глория Георгиева – главен редактор на сайта „Плевен Нюз“ и фотограф на медията
Back to top button