Стартира проектът „Патронажна грижа + в община Плевен“

От 01 октомври 2021 г. Община Плевен започна реализацията на проект № BG05M9OP001-6.002-0192 „Патронажна грижа + в община Плевен“, финансиран по Договор № BG05M9OP001-6.002-0192-C01, процедура  BG05M9OP001-6.002 – „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“, Приоритетна ос “Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Проектът ще обхване 334 потребители от територията на цялата община и е на стойност 720 478,08 лв.

Дейностите по проект „Патронажна грижа + в община Плевен“ включват предоставяне на почасови услуги в домашна среда и доставка на продукти до дома на:

  • Възрастни хора над 54-годишна възраст, които нямат определени от ТЕЛК вид и степен на увреждане;
  • Лица с определени от ТЕЛК вид и степен на увреждане без чужда помощ;
  • Лица, поставени под карантина.

Услугите ще се предоставят от медицинска сестра, психолог, домашен санитар или доставчик.

Домашният санитар предоставя почасови услуги в домашна среда средно до 2 часа, като подпомага потребителите при къпане, личен тоалет, готвене,  хранене, пазаруване, почистване на обитаваното жилище, пране, заплащане на битови сметки, придружаване при разходка и др.

Доставчикът доставя храни, хранителни продукти и медикаменти, закупени със средства на потребителите от най-близкия до адреса търговски обект, до дома на нуждаещите се / карантинираните.

Медицинските сестри и психолозите ще работят по индивидуални планове в зависимост от потребностите на нуждаещите се.

Чрез изпълнение на дейностите по патронажна грижа се подкрепят усилията на правителството за ограничаване на разпространението и справяне с последиците от COVID-19.

Предоставянето на интегрирани социални услуги на лицата с увреждания и хората над 54-годишна възраст с ограничения или невъзможност за самообслужване ще подкрепи както самите ползватели, така и зависимите членове на семействата и ще даде възможност за активното им участие в социално-икономическия живот на общността. Ще доведе до предотвратяване на настаняването им в специализирани институции, постигане на по-успешна интеграция и водене на независим живот, чрез насърчаване на равните възможности за развитие, личностна реализация и социално включване.

Срокът за изпълнение на планираните дейности е 15 месеца, от които 3 месеца са предвидени за провеждане на процедури за подбор на персонал и потребители и обучение на наетите лица, и 12 месеца за работа на услугата.

Предоставянето на услугата „Патронажна грижа“ започва от 01.01.2022 г.

Офисът на услугата се намира на адрес:

гр. Плевен, бул. „Русе“ № 1, ет. 1, офис № 2 и № 4 (сградата на бившата Стоматология).

Новините на Плевен Нюз - вече и в Instagram. Акцентите от деня са в нашата Фейсбук страница. За да проследявате всичко най-важно следвайте ни и в Twitter, Youtube. Последвайте ни и в Google Новини! Изпращайте снимки и информация на plevennewss@gmail.com по всяко време на денонощието!

Глория Георгиева

Глория Георгиева – главен редактор на сайта „Плевен Нюз“ и фотограф на медията
Back to top button