В област Плевен повече от 1700 първокласници ще прекрачат днес училищния праг

Повече от 1700 първокласници ще прекрачат училищния праг днес в училищата в област Плевен. Тази година приетите ученици в 1 клас в Плевен и региона са с 95 повече в сравнение с миналата година, съобщи Албена Тотева, началник на Регионалното управление на образованието /РУО/. Общо записаните ученици в дневна форма на обучение в Плевен и региона са 23 154.

За новата учебна година врати ще отворят 103 училища, 78 детски градини, 6 центъра за подкрепа за личностно развитие и два центъра за специална образователна подкрепа.

Одобрените иновативни училища в Плевенска област са 25. Това са три начални училища, девет основни, две обединени, седем средни училища и четири професионални гимназии.

Няма застрашеност от недостиг на педагогически специалисти, категорична е Тотева. В 73 училища има здравни кабинети с медицински специалист, а 30 са с осигурено медицинско обслужване от амбулатория за първична медицинска помощ.

Всички учебни заведения са осигурени със средства за отопление през есенно-зимния сезон. Сключени са необходимите договори за отопление и доставка на гориво. Направен е и преглед за обезопасеността на спортните съоръжения, шахти и ел.табла.

Във връзка с мерките за ограничаване рисковете от разпространение на COVID -19, образователните институции са осигурили средства за дезинфекция. Всичките 103 училища в областта имат готовност за преминаване от присъствено обучение в обучение от разстояние в електронна среда при необходимост, категорична е Албена Тотева.

Глория Георгиева

Глория Георгиева – главен редактор на сайта „Плевен Нюз“ и фотограф на медията
Back to top button