В Плевен, поради пандемията от коронавирус, местните приходи са спаднали за година с над 1,7 млн. лв.

В Плевен поради пандемията от коронавирус нивото на местните приходи е спаднало, сочат данните от общинската дирекция „Приходи от местни данъци и такси“.

В края на финансовата година са отчетени 1 762 000 лв. по-малко приходи в сравнение с 2019 г. Изпълнението на плана за приходите за 2020 г. е най-високо при Данък върху недвижимите имоти – 98 на сто от плануваното. Следват Данък върху превозните средства, който е изпълнен на 96 на сто, и Такса за битови отпадъци – 92 на сто. Най-ниско е изпълнението на приходите от Данък при възмездно придобиване на имущества и данък върху даренията – 75 на сто. През 2020 г. е намалял броят на санкциите за неспазване на данъчното законодателство.

Управлението на публичните финанси в Плевен се осъществява при спазване на принципите за ефективност, ефикасност и икономичност, изтъкват икономистите на общината. Благодарение на това са постигнати добри финансови показатели на общината, въпреки че приходите й в условията на коронакризата през 2020 г. са по-малко с 3 323 297 лв. в сравнение с 2019 г., посочват експертите.

Свързани статии

Back to top button