В Плевен разходите от местния бюджет за образованието са най-големи

В Плевен разходите от местния бюджет за образованието са най-големи. През 2020 г. те са били 47,38 на сто или малко над 52 млн. лв., което е почти половината от целия бюджет на Общината, каза председателят на Общинския съвет Мартин Митев.

След направените промени общият обем на бюджета на Община Плевен към 31 декември 2020 г. е достигнал над 131,8 млн.лв. От тях повече от 86,8 млн. лв. са били „Държавни дейности“, а „Местни приходи“ – 45 млн. лв.

Анализът на местните приходи показва, че от планираните за годината повече от 18,9 млн. лв. са изпълнени 17,3 млн. лв. или 91,67 на сто. Спрямо същия период на предходната година те са намалели с 6,53 процента. Преизпълнение има при туристическия данък – с повече от 17 хил. лв., каза Митев.
При неданъчните приходи от планираните 17,5 млн. лв. са изпълнени 83,13 на сто. Постъпилите по сметките на Община Плевен средства са в размер на над 14,5 млн. лв.

Общо извършените разходи от бюджета за 2020 година са в размер на повече от 109,8 млн. лв. В разходната част са спазвани приоритетите: заплати, храна, осигурителни плащания, както и издръжката на заведенията от системите на образованието, здравеопазването и социалните дейности, казаа председателят на Общинския съвет.

Освен за образованието най-голям е делът на разходите за здравеопазване – над 5,5 млн. лв. За култура са похарчени почти 5,5 млн. лв.

Капиталовите разходи, извършени с бюджетни средства през миналата година, са малко над 9,2 млн. лв. По оперативни програми на Европейския съюз са усвоени повече от 18,7 млн. лв.

Община Плевен е обслужвала през миналата година дългосрочни кредити от банки, фонд „ФЛАГ“ и Регионален фонд за градско възстановяване и развитие, предназначени за финансиране на извършени разходи от Общинския бюджет и за изпълнението на одобрени проекти по оперативни програми.

Отчетът на Бюджет 2020 на Плевен бе представен на публично обсъждане и предстои да бъде дискутиран на сесията на Общинския съвет в края на месеца.

Глория Георгиева

Глория Георгиева – главен редактор на сайта „Плевен Нюз“ и фотограф на медията
Back to top button