В Плевен съкратиха процедурата за премахване от улиците на излезли от употреба МПС

В Плевен значително е съкратена процедурата за премахване от улиците и обществените пространства на излезли от употреба моторни превозни средства /МПС/, съобщиха от общината.

Общинският съвет прие промени в общинската Наредба номер 2 за опазване на околната среда като актуализира съдържанието й в синхрон с влязло в сила Постановление номер 420 на Министерския съвет от 31.12.2020 г.

След актуализацията, общинската наредба посочва, че собственик на МПС, на което знакът за технически преглед не е заверен, съгласно наредбите, за повече от 3 месеца от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата изправност, и което не се съхранява в частен имот, е длъжен да го предаде на площадка за временно съхраняване или в център за разкомплектоване на МПС.

Целта е да бъдат премахнати от улиците на града всички изоставени и неизползвани по предназначение стари превозни средства. Подобни МПС не само загрозяват града, но са опасни замърсители на околната среда, са категорични от общината.

Свързани статии

Back to top button