В Плевен утвърдиха програмите на шест общински фирми за развитието им през 2021 година

В Плевен Общинският съвет утвърди програмите за развитие на шест общински фирми за 2021 г., съобщиха от общината.

Регламентът за обсъждане на програмите е разписан в общинската Наредба нр. 8 за упражняване на контрол от община Плевен като собственик на част от капитала на търговските дружества. Програмите им са получили преди сесията положително становище и от постоянната комисия на Общинския съвет „Стопанска политика и транспорт“.

Под контрола на общинските съветници са поставени две общински фирми за здравеопазване – „ДКЦ-2“ и „ДКЦ-3, транспортната – „Тролейбусен транспорт“, строително-ремонтната „Инжстрой“, паркостроителната – „Паркстрой“, и търговската – „Тибор“.

Програмите на общинските фирми са неразделна част от договорите за възлагане на управлението на всяко едно от шестте търговски дружества, се посочва в съобщението.

Глория Георгиева

Глория Георгиева – главен редактор на сайта „Плевен Нюз“ и фотограф на медията
Back to top button