В Плевен започва обучение на асистенти за лекарите по дентална медицина

В Плевен започва обучение на асистенти за лекарите по дентална медицина. Новата бакалавърска специалност ще се придобива в Медицинския университет, съобщи за БТА Велина Дукова от висшето училище.

Желаещите ще се подготвят към Медицинския колеж на университета, в професионално направление „Здравни грижи“. Велина Дукова подчерта, че обучението е по държавна поръчка, в редовна форма, за три години, в шест учебни семестъра. Последният е преддипломен стаж. Завършилите придобиват търсената образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“, като след дипломирането си могат да продължат в по-висока степен – бакалавър и магистър по Управление на здравните грижи.
За прием кандидат-студентите могат да участват в класирането с оценка от зрелостен изпит или с явяване на тест по биология – електронно или присъствено. Следваща дата за присъствено явяване на тест по биология е 10 юни 2021 г.

Новата специалност е изключително потребна, а обучението се базира на това, че асистентите на зъболекарите имат нужда да получат качествено обучение и университетско образование, отбеляза Дукова. Подготовката е в съответствие с изискванията на европейските норми и изисквания към практикуването на професията, изтъкна тя.

Нивото на получената компетентност ще позволява и самостоятелна, и екипна работа като асистент в кабинет за стоматологична помощ, в диагностично-консултативен център, в лечебни заведения, в центрове по дентална медицина и др. Асистентът на стоматолога е част от екипа. Грижата за пациента е насочена основно към осигуряване на физически и психологически комфорт по време на престоя в лечебното заведение за дентално-медицинска помощ, поясни Дукова. Под ръководството на стоматолога асистентът извършва трудови, но не преки самостоятелни дейности, които допринасят за по-високо качество на дентално-медицинската дейност, допълни тя.

Информация за новата специалност в сферата на денталната медицина има на сайта на Медицинския университет в Плевен.

Глория Георгиева

Глория Георгиева – главен редактор на сайта „Плевен Нюз“ и фотограф на медията
Back to top button