Виолета Георгиева Иеремиева

Виолета Георгиева Иеремиева – Заместник областен управител на област Плевен: от 21.01.2021г.до …..
Назначение: Решение на Министър-председателя на Република България от 21.01.2021г.

Дата на раждане: 13.04.1973 г.
Образование:
1991 г.- Математическа гимназия „Гео Милев“ – гр. Плевен
1999 г.- ВТУ “Св.св. Кирил и Методий“, магистър Българска филология

Професионален опит:
От 2005 г. работи като технически сътрудник за голяма международна компания

Социална дейност:
От 1993 г. борбата за правата на хората с увреждания, най-маргинализираната група в обществото, се превръща в нейна кауза. Виолета цели да допринесе за решаването на множеството сериозни проблеми, касаещи нормалното съществуване не само на хората с увреждания, а и на всички хора в неравностойно положение.

Семейно положение:
Неомъжена

Back to top button