Дофинансират маломерни и слети паралелки в девет училища в общината

Разрешение за съществуване и дофинасиране на маломерни и слети паралелки в девет училища на територията на община Плевен одобри Общинският съвет на Плевен. Съветниците разгледаха искания, постъпили от директорите на СУ “Анастасия Димитрова“ и СУ „П. Яворов“ в Плевен, останалите седем са от училища в малките населени места в общината: СУ „Христо Ботев“ – гр. Славяново, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий‘ – с. Ясен, ОУ „Антон Страшимиров“ – с. Бохот, ОУ „Отец Паисий“ – с. Опанец, ОбУ “Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Търнене, ОУ “Васил Левски“ – с. Беглеж и НУ “Христо Ботев“ – с. Дисевица. Писмата са придружени и от становища на Регионалното управление на образованието.

Искането от СУ “Анастасия Димитрова“ – Плевен, е за сформиране на пет самостоятелни маломерни паралелки, като посоченият недостиг на ученици е 25. Искането от СУ „П. Яворов“ е за сформиране на две самостоятелни маломерни паралелки, недостиг на ученици – 8.

За училищата в малките населени места:

СУ „Христо Ботев“, гр. Славяново – за сформиране на шест маломерни самостоятелни паралелки. Недостиг на ученици – 36.
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий‘, с. Ясен – за сформиране на две слети маломерни и една самостоятелна маломерна паралелка. Недостиг на ученици – 25.
ОУ „Антон Страшимиров“, с. Бохот – за сформиране на две слети маломерни и една самостоятелна маломерна паралелка. Недостиг на ученици – 14.
ОУ „Отец Паисий“, с. Опанец – за сформиране на три слети маломерни и една самостоятелна маломерна паралелка. Недостиг на ученици – 31.
ОбУ “Св. Св. Кирил и Методий“, с. Търнене – за сформиране на една маломерна самостоятелна паралелка в X клас с 16 ученици, недостиг до изискуемия минимум – 2 ученици.
ОУ “Васил Левски“, с. Беглеж – за сформиране на три слети маломерни паралелки и една самостоятелна маломерна паралелка. Недостиг на ученици – 35.
НУ “Христо Ботев“, с. Дисевица – за сформиране на една самостоятелна маломерна паралелка. Недостиг до изискуемия минимум – 2 ученици.
Съгласно Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, изключения от минималния брой в неспециализирани училища, се допуска когато броят на учениците в паралелка от I до ХII клас е не по-малко от 10 и при формиране на паралелки с не по-малко от 10 ученици от два класа. Текстове в нормативния акт определят и минималния размер на допълнителните средства за съществуването на маломерн и слети паралелки. Посочва се също, че паралелка с по-малко от 10 ученици в неспециализирани училища може да се формира в особени случаи след разрешение на началника на Регионалното управление на образованието, ако са осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по стандарти за съответната дейност, след представяне на решение на Общинския съвет. Определеният с решение на Министерския съвет единен разходен стандарт за ученици I – XII кл. за текущата година е 2 123 лв.

На основание гореизложеното Общински съвет – Плевен, прие решение за дофинансиране за деветте училища както следва :

СУ “Анастасия Димитрова“, гр. Плевен – 10 625 лв.;
СУ „П. Яворов“, гр. Плевен – 3 400 лв.;
СУ „Христо Ботев“, гр. Славяново – 15 300 лв.;
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий‘, с. Ясен – 17 833 лв.;
ОУ „Антон Страшимиров“, с. Бохот – 8 918 лв.;
ОУ „Отец Паисий“, с. Опанец – 22 503лв.;
ОбУ “Св. Св. Кирил и Методий“, с. Търнене – 850.00 лв.;
ОУ “Васил Левски“, с. Беглеж – 24 201 лв.;
НУ “Христо Ботев“, с. Дисевица – 850 лв.
Общият размер на финансовите средства за обезпечаване на учебния процес на сформираните маломерни и слети паралелки и тяхното дофинансиране за учебната 2021/2022 г. е 104 480 лв. Средствата ще бъдат предвидени в бюджета на Община Плевен за 2022 г.

Новините на Плевен Нюз - вече и в Instagram. Акцентите от деня са в нашата Фейсбук страница. За да проследявате всичко най-важно следвайте ни и в Twitter, Youtube. Последвайте ни и в Google Новини! Изпращайте снимки и информация на plevennewss@gmail.com по всяко време на денонощието!
Back to top button