Георги Мончев положи клетва като кмет на кметство Николаево

Новоизбраният кмет на кметство Николаево Георги Мончев положи клетва пред Общински съвет – Плевен и встъпи официално в длъжност. Той се закле днес на свиканото по този повод заседание на местния парламент пред председателя на Общинския съвет Мартин Митев и присъстващите в залата общински съветници.

Георги Мончев сн.2

Заседанието на Общинския съвет бе насрочено на основание Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение №340 от 28.02.2021 г. на Общинска избирателна комисия, с което са обявени окончателните резултати от проведения частичен избор за кмет на Николаево.

Георги Мончев сн.3

Съгласно посочения текст в ЗМСМА „… при произвеждане на частични избори за кмет на община, за кмет на район или за кмет на кметство новоизбраният кмет полага клетвата преди началото на първото заседание на Общинския съвет след избора, което се свиква от председателя на съвета и се провежда в 14-дневен срок от обявяването на изборните резултати“, посочи председателят на местния парламент Мартин Митев, след което покани Георги Мончев да изрече клетвените слова и да подпише клетвения лист.

Георги Мончев сн.4

Back to top button