Ползването на питейна вода за други нужди се забранява в кметство Николаево

Забрана за ползването на питейна вода за напояване, поливане и миене на превозни средства на територията на кметство Николаево въвежда Заповед на кмета Георг Спартански № РД-10-1045/02.08.2022 г., която влиза в сила от 04.08.2022 г.

Заповедта се издава във връзка с констатирания недостиг на питейна вода за битови нужди на територията на кметство Николаево в резултат на продължителното засушаване, намаляване дебитите на водоизточниците, осигуряващи водоснабдяването, и увеличена консумация през летния сезон. За предприемане на мярката е постъпило предложение от управителя на „ВиК” ЕООД – Плевен.

Контролът за изпълнението на заповедта се възлага на кмета на кметство Николаево.

Back to top button