НЗОК апелира за активно участие на гражданите в контрола върху изразходването на обществения ресурс

За да се подобри ефективността на контрола върху изразходването на обществения ресурс, НЗОК апелира здравноосигурените граждани да проверяват информацията в пациентските си досиета.

Какво представлява личното медицинско досие

Като здравноосигурителен орган, НЗОК събира медицинска и персонална информация за пациентите, като предпоставка за заплащане на дейностите. Тази информация се съхранява централизирано в НЗОК и се използва за изграждане на единно пациентско досие на здравноосигурените лица в България.

Персонализираната информационна система (ПИС) съхранява информация за извършен избор на личен лекар на всеки гражданин, както и за извършените и отчетени за него дейности от личния лекар.

ПИС разполага с информация и за извършените и отчетени дейности от изпълнителите на дентална помощ.

Всеки гражданин може да провери и статуса на извършената дейност.

Системата позволява гражданите да получават уведомления за настъпили събития (напр. промяна в пациентската информация), за събития, които предстоят, както и за деца на възраст до 18 години или подопечно лице. Нотификациите се извършват по e-mail.

Как можем да проверим медицинското си досие

Всеки здравноосигурен може сам да контролира дали в медицинското му досие е отразена реално получената медицинска дейност чрез електронната услуга на интернет страницата на НЗОК – www.nhif.bg.

Медицинските досиета на непълнолетните деца могат да бъдат преглеждани от родителя/ настойника, осъществил избор на общопрактикуващ лекар на детето.

В личното си медицинско досие може „да се влезе“ по няколко начина:

Чрез Универсален код за достъп (УКД), издаден от НЗОК/РЗОК;

С Персонален идентификационен код (ПИК) на Националната агенция за приходите (НАП);

С ПИК на НАП се разширява кръгът на гражданите, които имат достъп до пациентските си досиета.

Механизмът за издаване на ПИК в максимална степен изключва възможността той да бъде получаван от друг човек, тъй като кодът се предоставя лично. Гражданинът подписва и декларация, в която се съгласява с условието да не предоставя своя ПИК на трети лица.

Всеки гражданин, който има съмнение за нарушаване на конфиденциалността на кода му, може да предприеме следните стъпки:

Да подаде сигнал за блокиране на ПИК на телефона на Информационния център на НАП – 0700 18 700;

Да поиска издаване на нов ПИК чрез електронната услуга на НАП.

От април 2013 г., когато започва да работи новата функционалност на  системата на НЗОК, до момента 75 181 здравноосигурени граждани са прегледали здравните си досиета.

С електронен подпис.

Към настоящия момент от тази възможност са се възползвали 37 869 граждани.

Защо да си инсталирам мобилното приложение

През юни 2020 г. НЗОК стартира мобилно приложение, което предоставя възможност за бърз достъп до институционална информация.

Чрез рубрика ОБРАТНА ВРЪЗКА на мобилното приложение гражданите могат да изразяват мнението си за получените от тях здравни услуги. Приложението е удобно за ползване. Анкетата може да се попълни наявсякъде.

Ако гражданите не са удовлетворени от дейностите, свързани с оказаната медицинска помощ като:

– отчетена, но неизвършена медицинска дейност;

– качество на медицинската помощ, което не съответства на критериите за качество, определени в  националните рамкови договори;

– отказан достъп до медицинска документация;

– получени от изпълнител на медицинска или дентална помощ суми без правно основание;

– поискани от изпълнител на медицинска или дентална помощ, извън заплащаните от НЗОК за предоставени дейности, те могат да се възползват от правото си.

Сигнали може да се подават на електронен адрес nzok@nhif.bg, на следните телефони: 02 9659 157, 02 9656 822, 02 9659 254.

За всеки сигнал ще бъде извършвана проверка от контролните органи на НЗОК/РЗОК и ще бъдат предприети законово мерки.

Глория Георгиева

Глория Георгиева – главен редактор на сайта „Плевен Нюз“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button