От 21 марта отпада изискването за „Зелен сертификат“

Министърът на здравеопазването проф. Асена Сербезова издаде Заповед № РД-01-138/17.03.2022 г., с която от 21 март отпада изискването за „зелен сертификат“ за всякакви дейности и мероприятия в България, ограничени до момента.

От същата дата присъственото обучение във висшите училища ще се провежда при следните условия:

– въведено е обучение по график, при което не се допуска едновременно провеждане на практически или семинарни упражнения на повече от 50% от групите, както и смесване на групи;

– създадена е организация за провеждане на лекции при 50% заетост на помещенията;
– извършва се редовно проветряване на всеки час и дезинфекция на помещенията, носене на защитни маски за лице от студентите и преподавателите.

Със същата заповед от 29 март отпада изискването за изследване с щадящи тестове в училищата в страната.

С пълния текст на заповедта на министър Сербезова може да се запознаете на интернет страницата на Министерството на здравеопазването – https://www.mh.government.bg/, както и в прикачения файл в настоящата публикация.

Заповед № РД-01-138/17.03.2022 г. на министъра на здравеопазването проф. Асена Сербезова

Зеленият сертификат отпада на 20 март

 

Проверете също
Close
Back to top button