Приключиха археологическите разкопки на „Никополската крепост“ за тази година

Приключиха археологическите разкопки на „Никополската крепост“ – последната българска средновековна столица за тази година. Проучванията на „Никополската крепост“ са инициирини от община Никопол и подпомогнати от РИМ – Плевен, но за първи път министерство на културата предостави целева финансова подкрепа за провеждане на разкопките.

Археологическите проучвания отново бяха фокусирани около укрепителната система на обекта, което спомогна за изясняването на хронологията на изграждане на крепостните стении кули на крепостта. Заедно с това бяха изследвани жилища от османския период, силно разрушени сгради, участъци от основни и спомагателни улици, отоплителни съоръжения, боклучни ями и следи от нетрайни структури.
Освен това бяха открити средновековни и османски монети, върхове от стрели, куршуми, пластини от ризница, керамични съдове, украшения и предмети на бита.

Източник:
РИМ – Плевен
Back to top button